referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Biosféra
Dátum pridania: 17.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hedviga
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 403
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
BIOSFÉRA - CELOSVETOVÝ EKOSYSTÉM

Priestor na Zemi, ktorý obmývajú organizmy sa nazýva BIOSFÉRA (z krétskeho slova: bios = život; sfaira = guľa). Zahŕňa povrch zeme vrátane oživenej vrstvy pôdy a vzduchu, vôd, súše aj morí.
EKOSYSTÉM (z krétskeho slova oikos = dom; syn = spolu; histeim = staviam) - prírodný celok, zahŕňajúci systém všetkých organizmov spolu s ich prostredím na určitom mieste.  

Kvalita stanovišťa závisí od viacerých podmienok, čiže ekologických faktorov, ktoré pôsobia v rôznych kombináciách. Rozlišujeme tieto faktory: ABIOTICKÉ (neživotné) - pôsobenie neživej prírody; patria sem:

a)geologický podklad a pôda
b)voda v rôznych podobách (dážď, sneh, ľad, rosa, hmla, podzemná voda)
c)vzduch, teplo a svetlo
d)topografické podmienky (nadmorská výška, orientácia k svetovým stranám, sklon terénu)  

BIOTICKÉ (životné) - patria sem: vegetácia, živočíchy aj človek. Rastliny tvoria spoločenstvá - fytocenóza a spoločenstvo živočíchov sa nazýva zoocenóza. Každé spoločenstvo sa skladá z určitých druhov jedincov s približne rovnakými nárokmi, preto sa spoločenstvá rôznych stanovíšť líšia. Spoločenstvo rastlín a živočíchov určitej oblasti sa nazýva bióm. Biómy tvoria jednotlivé vegetačné pásma: tropické lesy, savany, púšte a polopúšte, stepi, tajga, tundra, listnaté lesy, vždyzelené lesy.

V ekosystéme (biosfére) neustále prebieha tok energii a obeh látok. Tento kolobeh zabezpečujú iba živé zložky. Premena látok a energií - uskutočňuje sa v dvoch protichodných procesoch. Sú to: fotosyntéza (asimilácia) - tvorba organických látok, pri ktorej sa energia spotrebuje a viaže so vznikajúcich látok; a dýchanie (disimilácia) čiže rozklad organických látok, pri ktorom sa energia uvoľňuje. Energia sa získava štepením zložitých organických látok, najčastejšie z glukózy.
rovnica fotosyntézy(endoternická reakcia):6CO2 + 6H2O--energia--›C6H12O6 + 6O2
rovnica dýchania(exerotická reakcia):C6H12O6 + 6O2--------›6CO2 + 6H2O + energia                              

V biosfére sa ustálila biologická rovnováha - schopnosť prírodného ekosystému udržiavať sa bez podstatných zmien alebo po mimoriadnom vychýlení vracať sa do pôvodného stavu.
 
Podobné referáty
Biosféra SOŠ 2.9515 2157 slov
Biosféra SOŠ 2.9729 309 slov
Biosféra SOŠ 3.0093 475 slov
Biosféra GYM 2.9322 558 slov
Biosféra GYM 2.9632 667 slov
Biosféra GYM 2.9907 974 slov
Biosféra GYM 2.9876 958 slov
Biosféra GYM 3.0057 920 slov
Biosféra 2.9501 371 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.