referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
Biológia človeka a lekárske vedy
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jarque
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 642
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Všeobecná biológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom živej prírody vrátane jej histórie. Je súčasťou prírodných vied. Poznatky biológie majú čoraz väčší význam. Závisí od nich odvrátenie hrozby hladu pre ľudstvo, rozpoznanie príčin chorôb a ochrana zdravia človeka i obnovenie narušenej rovnováhy v prírode. Obrovské pokroky biológie v druhej polovici 20. storočia sa niekedy označujú ako biologická revolúcia. Životné prejavy môžeme dnes skúmať rovnako presne ako fyzikálne alebo chemické javy.
Biológia sa delí na užšie odbory, ktoré sa zaoberajú štúdiom živočíchov (zoológia), rastlín (botanika), mikroorganizmov (mikrobiológia) atď. Specializovanou časťou všeobecnej biológie je biológia človeka.
Skúma stavbu a funkcie ľudského organizmu a vplyvy prostredia na človeka. Svojím vývojom sa stal človek spoločenským tvorom s veľmi komplikovanými vzťahmi medzi jedincami svojho druhu, vnútri spoločnosti. Tieto vzťahy študujú spoločenské vedy (sociológia, psychológia). Lekárske vedy sa zaoberajú predchádzaním a liečením chorôb a starostlivosťou o zdravý a harmonický vývin človeka. Spájajú vedné odbory biologického charakteru (anatómiu, fyziológiu) a odbory spoločenských vied (psychológiu, sociológiu) so špeciálnymi odbormi (chirurgiou, patológiou atď.)

BIOLOGICKÉ VEDY delíme na morfologické a funkčné. Morfologické odbory študujú tvar, vývoj a zloženie živých organizmov. Predmetom štúdia lekárskej morfológie je človek - ľudské telo. Modologické odbory sú historicky staršie než funkčné odbory. Podľa pracovných metód rozlišujeme anatómiu, histológiu a embryológiu. Anatómia skúma organizmy z hľadiska ich tvaru, veľkosti, vývoja, stavby a uloženia orgánov. Klasickou pracovnou metódou anatómie je pitva. Pitva je základným zdrojom poznatkovo makroskopickej stavbe ľudského tela. Prvé anatomické poznatky sa získali už v staroveku a stredoveku.
Histológia sa zaoberá štúdiom mikroskopického zloženia tkanív a orgánov. Základnou metódou je pozorovanie tkanív v svetelnom mikroskope. vývoj odboru preto súvisel s objavom a zdokonaľovaním
mikroskopu. Zostrojenie elektrónového mikroskopu umožnilo pozorovať molekulovú štruktúru buniek a tkanív.
Embryológia je odbor študujúci vývin oplodneného vajíčka a vývin zárodku. Skúma makroskopickú i mikroskopickú štruktúru zárodku, zákonitosti jeho vývinu a vzťahy medzi zárodkom a materským organizmom (u cicavcov), ako aj zárodkom a vonkajším prostredím.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.