referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Božidara
Nedeľa, 1. augusta 2021
Zdravotnícky odpad
Dátum pridania: 09.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: LB
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 173
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 16m 50s
Pomalé čítanie: 25m 15s
 
2.2.1 Všeobecné rozdelenie

Nerizikový odpad:

Pozostáva z rovnakých materiálov ako mestský odpad a rovnakým spôsobom sa s ním nakladá. Zvyčajne tvorí okolo 80 % všetkého produkovaného odpadu a skladá sa z odpadu administratívneho a kuchynského, nekontaminovaných obalových materiálov a produktov zdravotníckych služieb. Niektoré z týchto odpadov, vrátane skla, papiera, lepenky a kovov, možno recyklovať.

Rizikový (alebo nebezpečný) odpad:

Patria sem rôzne kategórie odpadu:

- Ostrý odpad, či už infekčný alebo neinfekčný – tvoria ho hlavne injekčné ihly. Ďalej sú to skalpely, iné ostré lekárske nástroje a úlomky kontaminovaného skla. Tento odpad je obzvlášť nebezpečný, pretože môže spôsobiť poranenie s následným vniknutím choroboplodných zárodkov do organizmu.

Infekčný odpad, môže prenášať vírusové, bakteriálne a parazitárne ochorenia. K nemu sa radí krv a krvné produkty, predmety kontaminované krvou, sérom a  plazmou, mikrobiálne kultúry a infekčné agens z diagnostických a výskumných laboratórií a predmety nimi kontaminované, odpad od vysoko infekčných pacientov
umiestnených v izolácií (vrátane zbytkov jedla), nespotrebované živé oslabené vakcíny, zo zdravotníckych zariadení lôžkoviny a ďalšie kontaminované materiály infikované pacientmi.

Anatomický odpad, pozostáva z ľudských tkanív a tekutín, pochádzajúcich z operačných výkonov, biopsií a autopsií, ako aj z tkanív zvierat.

Chemický odpad, môže pozostávať z rozpúšťadiel, reagencií, vývojok, ortuti z teplomerov, batérií, ako aj chemikálií pre technické účely a údržbu.

Farmaceutický odpad, tvoria všetky druhy expirovaných liečiv a zbytkov liekov používaných pri chemoterapii.

- Rádioaktívny odpad, vzniká na oddeleniach, na ktorých sa ošetrujú pacienti s rakovinou, pri niektorých diagnostických činnostiach a v niektorých laboratóriách.

Obaly od sprejov, t.j. tlakové nádoby obsahujúce plyny a aerosóly, ktoré by pri náhodnom prepichnutí alebo vystavení vysokej teplote mohli vybuchnúť.

2.2.2 Rozdelenie podľa zákona o odpadoch v SR

V Slovenskej republike je zdravotnícky odpad zaradení podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Katalógu odpadov v znení  neskorších predpisov nasledovne:

Kategória 18: Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti.

Podskupina 18

01:
Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie
02: Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby alebo preventívnej starostlivosti.
Katalógové číslo

Názov odpadu

Kategória odpadu

18 01                   Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie

18 01 01

Ostré predmety okrem 18 01 03

O

18 01 02

Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

N

18 01 03

Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 01 04

Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky)

O

18 01 06

Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 01 07

Chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

N

18 01 08

Cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 01 09

Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

O

18 01 10

Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

N


18 02 Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby alebo preventívnej starostlivosti.

18 02 01

Ostré predmety okrem 18 02 03

O

18 02 02

Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 02 03

Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

O

18 02 05

Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 02 06

Chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

O

18 02 07

Cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 02 08

Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

O

Vysvetlivky:

N – nebezpečný odpad
O – ostatný odpad

Niektoré druhy odpadov, ktoré vznikajú z technických zariadení sa delia do nasledovných skupín:

Katalógové číslo

Názov odpadu

Kategória odpadu

09 01 01

Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov (vznik RTG)

N

09 01 04

Roztoky ustaľovačov

N

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.