referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Božidara
Nedeľa, 1. augusta 2021
Zdravotnícky odpad
Dátum pridania: 09.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: LB
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 173
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 16m 50s
Pomalé čítanie: 25m 15s
 
1. OHROZENIE ZDRAVIA

Najnebezpečnejšie infekcie predstavujú AIDS a hepatitída (B a C). K prenosu infekcie dochádza najčastejšie následkom poranenia o infikovaný materiál a niekedy tiež jeho strieknutím do oka, či na sliznicu. 

Japonské štúdie ukazujú, že vírus AIDS a hepatitída môže zostať infekčný v injekčnej striekačke s krvou až 8 dní po jej odbere. Pravdepodobnosť kontaminácie pri bodnutí teda nie je zanedbateľná, pričom po náhodnej expozícii kontaminovanej krvi sa udáva nasledujúce riziko infekcie:

- 0,3 % u AIDS,
- 30 % u hepatitídy typu B,
- 4 % u hepatitídy typu C,
- tetanus,
- infekcie lokálne,
- infekcie generalizované.

Riziku poranenia je najviac vystavený zdravotnícky personál a pracovníci, ktorí sa zaoberajú zhromažďovaním a spracovaním odpadu. Pre zdravotnícky personál platia tri preventívne opatrenia:

- Presná informovanosť o riziku a pracovných postupoch, ktoré toto riziko obmedzujú;
- Zodpovedajúca preočkovanosť;
- Používanie ochranných pomôcok pri zbere odpadu (rukavice, kombinéza, ochranná obuv).
 
Pri poskytovaní domáceho ošetrenia sa vystavuje riziku tiež:

- Pacientova rodina;
- Personál v kolektívnych zariadeniach;
- Ostatní obyvatelia, pokiaľ je odpad prechodne skladovaný na prístupných miestach. Obzvlášť infekčné ihly sú v odpade aktívne vyhľadávané toxikomanmi - ak si
nemôžu zaobstarať čisté.

Odpad predstavuje rezervoár patogénnych mikroorganizmov. Môže spôsobiť:

- kontamináciu pacientovho životného prostredia a vyvolať infekcie;
- znečistenie zdrojov pitnej vody pre obyvateľstvo choroboplodnými zárodkami (napr. cholera, týfus). Toto riziko je obzvlášť vysoké v období epidémií. Stolicu i kvapalné odpady je nevyhnutné zhromažďovať oddelene a dezinfikovať.

1.1 NEBEZPEČIE INTOXIKÁCIE

Zdrojom intoxikácie môžu byť lieky, ak sa dostanú do odpadových nádob alebo na verejne prístupné skládky. Osobitnú pozornosť treba venovať odpadu z cytotoxických prípravkov, ktoré sa používajú pri liečbe zhubných ochorení, tento odpad je totiž mutagénny alebo teratogénny pre všetky živé bytosti a predstavuje nebezpečnú hrozbu pre ľudské zdravie a životné prostredie. Cytotoxické prípravky sa používajú len v špeciálnych zariadeniach a nie sú široko používané v bežných zdravotníckych zariadeniach.

2. NAKLADANIE  S ODPADMI

Vykonáva sa v troch hlavných etapách, ktoré majú zásadný význam pre zníženie nebezpečnosti odpadu: triedenie - zber - spracovanie.

2.1 TRIEDENIE

Triedenie je nevyhnutné na separáciu nebezpečného odpadu od ostatného odpadu. Tu sa predpokladá súčinnosť zdravotníckeho personálu, pretože separovaný zber je nevyhnutné vykonávať hneď po jeho vzniku, a to do vhodných obalov. Preto je potrebné zdravotnícky personál dobre zaškoliť a takisto dobrým opatrením je disponovať len malým množstvom triediacich nádob, ako napr.:

1 nádoba: ostré predmety,
1 nádoba: nebezpečný – infekčný odpad,
1 nádoba: iný odpad,
1 nádoba: expirované lieky a chemikálie.

2.2 ZBER

Vytriedený odpad je nevyhnutné zhromažďovať za účelom jeho zneškodnenia. Preto je potrebné ukladať odpady do obalov, aby sa predišlo riziku porania a kontaminácie personálu.

Ostré predmety je nevyhnutné uložiť do nepriepustných kontajnerov, odolným proti prepichnutiu. Základné podmienky pre obaly určené na ostré predmety:

- Musia umožňovať ľahké oddelenie ihly od injekčnej striekačky;
- Musia mať dostatočnú veľkosť, umožňujúcu ľahké vloženie odpadu dovnútra;
- Musia mať hermeticky uzatvárateľný systém umožňujúci odvoz odpadu bez toho, aby mohlo dôjsť k úniku alebo vysypaniu obsahu z obalu;
- Musia byť z kvalitného materiálu:

  - mechanická odolnosť voči tlaku a perforácii;
  - chemická odolnosť voči dezinfekčným prípravkom;
  - chemické zloženie obalu musí byť vhodné pre zneškodnenie v spaľovni nebezpečných odpadov.

Nebezpečný infekčný a bežný odpad

Je nevyhnutné ho uložiť do nepriepustných a pevných vriec. Pevné obaly (lepenka spevnená plastovou fóliou) zostanú, vzhľadom k svojej nákladnosti, vyhradené pre zvláštny odpad, ako je odpad z laboratórií.

Nebezpečný chemický odpad

Je nutné ho zhromažďovať mimo verejných priestranstiev. Prístup na zhromaždisko odpadu musí byť umožnený iba zamestnancom zaoberajúcim sa zberom. Je tiež
nevyhnutné vykonať opatrenia, ktoré by zamedzili šíreniu hmyzu a ostatných drobných živočíchov, ako aj výskyt túlavých zvierat v týchto priestoroch.  Vrecia s nebezpečným chemickým odpadom sa ukladajú do pevných, nepriepustných a uzatvárateľných nádob označených žltou farbou a symbolmi pre chemické nebezpečenstvo. Doba skladovania je minimálna.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.