referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Božidara
Nedeľa, 1. augusta 2021
Zdravotnícky odpad
Dátum pridania: 09.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: LB
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 173
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 16m 50s
Pomalé čítanie: 25m 15s
 
3.2    Dezinfekčné prostriedky

Dezinfekciu možno vykonávať dvoma základnými metódami:

tepelná dezinfekcia,
chemická dezinfekcia.

Pri špeciálnej dezinfekcii odpadu dochádza k predbežnému rozdrveniu, čo vedie k zníženiu objemu odpadu, zmene jeho vzhľadu a zníženiu rizika poranenia.

3.2.1 Dezinfekcia parou

Tento proces je založený na vystavení drveného infekčného odpadu pôsobeniu pary pri vysokej teplote a tlaku. Pritom dochádza k inaktivácii väčšiny typov mikroorganizmov (okolo 99,99%), ak je zistená dostatočná teplota a dostatočne dlhý čas kontaktu. Minimálna teplota 121 °C a zodpovedajúci tlak (obvykle od 5 do 10 barov) by sa mal udržiavať počas celej doby kontaktu – ktorí sa pohybuje od 60 minút do 4 hodín. Tento spôsob dezinfekcie využívajú zariadenia nazvané „Autoklávy“.

Autoklávovanie predstavuje obzvlášť účinný spôsob dezinfekcie, klasicky používaný pri sterilizácii lekárskych nástrojov; možno ho však použiť iba pre obmedzené
množstvá vysokoinfekčného odpadu (napr. mikrobiálne kultúry a ostré predmety). V SR sú známe autoklávy, ktoré sa využívajú skôr na sterilizáciu nástrojov. Prvé autoklávy, ktoré spracúvajú odpad môžeme nájsť v ambulanciách u zubných lekárov.

Prvou lastovičkou v SR je využívanie autoklávy na zneškodnenie zdravotníckych odpadov, spoločnosť AGB s.r.o. Košice. Svoju prevádzku otvorila v nemocničnej spaľovni odpadov v Humennom, kde umiestnila autoklávu, nakoľko technológia spaľovne nevyhovuje legislatívnym požiadavkám. 

Spoločnosť zariadenie zakúpila od francúzskej firmy ECODAS, ktorá je jediným výrobcom týchto zariadení v Strednej Európe.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Rozmery

185 x 210 x 330 cm

Celková váha

2000 kg

Max. záťaž pri naplnení vodou

3100 kg

Tlak

2 kg/cm2

Tlak pary

8 barov

max. tlak pary

170 kg/hod

stlačený vzduch

6 barov

elektrické pripojenie 380 V/3 –fázový - príkon

17 kW

 

OPIS CYKLU

Priemerná doba cyklu

30 min.

Obsah zariadenia

300 litrov

Výkonnosť

100 kg/m3

Priemerná výkonnosť na cyklus (zbytkový odpad)

30 – 45 kg/cyklus

Mikrobiálna inaktivácia

108

Redukcia obsahu (objemu)

80 %

 

SPOTREBA / CYKLUS

Tlak pary

15 kg

Elektrina

3 kWh

Voda

100 litrov

Pracovný postup počas jedného cyklu:

1. Plnenie autoklávy zdravotníckym odpadom
2. Drvenie odpadu
3. Zahrievanie podrveného odpadu na 138 °C, pri tlaku 3,8 barov
4. Sterilizácia po dobu 10 minút
5. Ochladzovanie: prívod chladiace vody v obvode plášte autoklávy, ochladenie na teplotu 80 °C, pri tlaku 0 barov.
6. Vysúšanie – vypustenie chladiacej vody z plášťa
7. Vákuum – vytvorenie podtlaku, aby sa zbytky vody z odpadu vyparili a odpad zostal suchý
8. Vyprázdnenie – odpad vysypať, a je možné ho uložiť na skládku nie nebezpečných odpadov.

3.2.2. Dezinfekcia pôsobením mikrovĺn

Odpad sa rozdrví, zvlhčí parou a potom sa vystaví pôsobením mikrovĺn, ktoré vyvolávajú zvýšenie teploty. Teplota pri úprave musí byť 100 °C. Týmto spôsobom nie je možné dezinfikovať veľké kovové predmety.

3.2.3. Chemická dezinfekcia

Princíp chemickej dezinfekcie spočíva v ponorení odpadu (buď vopred drveného alebo nespracovaného) do dezinfekčného prípravku. Používajú sa rôzne dezinfekčné látky, ale u každej z nich je potrebné stanoviť a dodržať účinnú koncentráciu a dobu kontaktu.

Dôležitá je voľba prípravku, pretože napríklad nie je možné použiť zlúčeniny chlóru, lebo chlór reaguje s organickými látkami a rýchlo stráca schopnosť ničiť choroboplodné zárodky. Okrem iného, niektoré organizmy môžu byť na použitý prípravok aj rezistentné. Preto sa odporúča vykonávať pravidelné mikrobiologické testy, aby sa zistila kvalita dezinfekcie.

3.2.4. Ďalšie dezinfekčné postupy

Vyvinuli sa aj dezinfekčné postupy na princípe röntgenového žiarenia alebo gama žiarenia. Tieto nové technológie sú síce účinné, ale aj nákladné. Použitie v praxi je technicky náročné.

3.3. ULOŽENIE NA SKLÁDKU

Uloženie na skládku predstavuje alternatívne prechodné riešenie, ktoré by malo byť vyhradené pre zneškodnenie malého množstva odpadu. V SR sa neuprednostňuje táto alternatíva.

3.4. SPOPOLNENIE V KREMATÓRIU

V SR táto možnosť sa zatiaľ nevyužíva. Zato v členských štátoch Európskej únie sa čím ďalej viac prikláňajú k takejto možnosti. Z humánneho aspektu, časti orgánov a tiel, nie sú v zahraničí považované za odpad, ale za ostatky. Preto jednotlivé nemocnice, tieto časti tiel a orgánov ukladajú do vlastných mraziacich zariadení do doby ich spopolnenia v krematóriu.

Myslím si, že takýto postup by mal byť v každej krajine v rámci spoločenstva a v okolitom svete.

1) patogénny – schopný vyvolať ochorenie
2) cytotoxický – toxický pre živé bunky
3) mutagénny – schopný vyvolať genetickú mutáciu a zhubné bujnenie u človeka
4) teratogénny – schopný vyvolávať ťažké malformácie ľudského embrya

 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.