referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Sobota, 1. októbra 2022
Geológia, horniny a minerály
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: isetsoft
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 113
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
1.Ako možno rozlíšiť minerál od horniny? Uveď príklady a porovnaj ich základné vlastnosti. Ako sa nazývajú vedné odbbory, ktoré sa zaoberajú minerálmi a horninami?
Minerál je rovnorodá prírodnina, vo všetkých častiach má rovnaké zloženie, vlastnosti…
Hornina je rôznorodá látka, je zložená z viacerých minerálov…
Vedný odbor, ktorý sa zaoberá minerálmi sa nazýva mineralógia, vedný odbor,
ktorý sa zaoberá horninami je petrológia. Kremeň: -má viacej odrôd :
záhneda,ruženín,biely kremeň,ametyst,holubníkový kremeň,citríň.
- môže byť jeden voľný kryštál al. drúza kryštálov
- kryštalizuje v trojuhoľníkovej sústave
- tvrdosť má číslo 7
- lesk má sklený
- má nepravidelný lom a biely vryp
minerály: limonit,sľuda,magnetovec,kremeň,znelec
horniny: pieskovec,travertín,bridlica,žula,čadič

2.Ktoré minerály sú najrozšírenejšie v zemskej kôre? Podľa čoho poznáme
jednoduché a zložené horniny? Aký majú význam v zemskej kôre?
Najrozšírenejšie minerály v zemskej kôre sú: živec (50%), kremeň (10%). Jednoduchú horninu tvorí len minerál jedného druhu. Zloženú horninu tvorí viac minerálov. Minerály a horniny sú stavebné jednotky zemskej kôry.

3.Opíš stručne základné znaky krištálu. Aké tvary kryštálov sa v prírode najčastejšie vyskytujú? Od čoho závisí ich veľkosť a tvar.
Kryštál je pevné teleso s pravidelnou vnútornou stavbou, ohraničené rovnými plochami. V prírode sa vyvíjajú zložité tvary kryštálov, ktoré sú spojením jednoduchých tvarov. Veľkosť a tvar kryštálov závisí od podmienok rastu (veľkosť priestoru, hĺbka…)

4.Opíš vlastnými slovami, ktoré kryštály sa nazývajú kryštalované, kryštalické a beztvaré. Aké mali podmienky vzniku? Vysvetli rozdiel medzi drúzou a agregátom. Uveď príklady.
Kryštály, ktoré majú v dutinách alebo puklinách voľný priestor a rast, vytvárajú pekne vyvinuté mnohosteny s ohraničenými, rovnými plochami. Nazývajú sa kryštalované minerály. (kremeň)
Kryštalické minerály vznikajú v obmedzenom priestore a pri raste si zavadzajú. Preto majú nedokonalý tvar a nepravidelné plochy, ktoré určuje tvar okolia, ako je to napr. v žule. (sľuda, azbest, aragonit)
Malá časť minerálov netvorí pri svojom vzniku kryštály. Nazývajú sa beztvaré minerály (amorfné). Nie sú ohraničené rovnými plochami, ale tvoria kvapľovité, hroznovité alebo guľovité útvary. Patrí sem napr. limonit (hnedeľ), umelo vytvorená látka sklo. Zoskupenie kryštálov na spoločnom základe sa nazýva drúza.
Zhluky kryštálov toho istého minerálu tvoria agregáty.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.