Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Riadiace sústavy

Postupne sa vyvíjali sústavy, ktoré majú riadiacu funkciu. Toto riadenie sa deje:
- Pomocou zvláštnych látok – hormónov
- Pomocou nervov, ktorými je celé telo spojené s centrálnou nervovou sústavou.

Obidva spôsoby riadenia navzájom od seba závisia, niektoré hormóny pochádzajú priamo z nervového tkaniva. Na rýchlu reakciu na zmeny prostredia sa vytvorili počas vývoja živočíchov osobitné orgány sa zmyslovými bunkami. Sú prispôsobené na prijímanie určitých podnetov.
Všeobecná schopnosť reagovať na rôzne podnety sa volá dráždivosť. U mnohobunkových organizmov sa podráždenie zmyslových buniek prenáša ako vzruch po nervovom vlákne d centrálnej nervovej sústavy. Z nej sa potom ďalší vzruch šíri po inom nervovom vlákne do výkonného orgánu, a to buď do svalov (dôjde k pohybu), alebo do žľazy ( dôjde k vylučovaniu).
Táto odpoveď organizmu na podráždenie sa volá reflex, čo znamená odraz. Mozog a miecha tvora centrálnu nervovú sústam, ktorá je spojená nervami sa všetkými časťami tela. Tieto nervy tvoria obvodovú nervovú sústavu.
Obvodová nervová sústava sa rozdeľuje na mozgové a miechové a na útrobné čiže vegetatívne nervy. Mozgové aj miechové nervy privádzajú a odvádzajú vzruchy z kože a zo svalov. Vegetatívne nervy spájajú centrálnu nervovú sústavu s vnútornými orgánmi.

Neuróny sa navzájom dotýkajú svojimi výbežkami. Tento dotyk sa volá zápoj. Zápojmi prechádzajú vzruchy z jedného neurónu na druhý rýchlosťou až 100m/s. Na určitých miestach sú tela neurovových buniek zoskupené a tvoria sivú hmotu, zväzky ich dlhých výbežkov zasa bielu hmotu.
Centrálna nervová sústava je veľmi citlivá na tlak a náraz. Je chránená lebkou a chrbticou.

Centrálna nervová sústava:

1. Chrbticová miecha je povrazec hrubý ako malíček chránený v chrbticovom kanály. Končí pri prvom driekovom stavci.
Z miechy sa oddeľujú miechové nervy. Obsahujú dva druhy vlákien, ktoré vedú vzruchy dvoma smermi: dostredivé z orgánov do miechy a odstredivé z miechy do orgánov, najmä do svalov.
Odpoveď na podráždenie, pri ktorom vzruchy prechádza len miechou, je miechový reflex.

2. Mozog je najzložitejší orgán nervovej sústavy a ľudského tela. Chráni ho lebka.

Predĺžená miecha je sídlo dýchacích a srdcových reflexov, preto poškodenie predĺženej miechy má za následok zastavenie dychu a srdcovej činnosti, a teda smrť. V predĺženej mieche je umiestnené aj ústredie cicacieho a prehltávacieho reflexu a reflexu zvracania a vylučovania žalúdkovej šťavy.

Mozoček riadi rovnováhu tela a ovplyvňuje presnosť pohybov.

Most tvorí predovšetkým súbor nervových vlákien, ktoré vedú z mozgu do miechy a do mozočka a naopak.

Medzimozog je dôležitou prevodovou stanicou vzruchov, ktoré prichádzajú z prechádzajúcich časti mozgu do predného mozgu. V spodnej časti medzimozgu sa vytvárajú aj hormóny.

Predný mozog je najobjemnejšou časťou mozgu; jeho vývin je charakteristický pre cicavce, najmä pre ľudoopice a človeka. Skladá sa z dvoch pologulí. Pologule kryje sivá mozgová kôra, najzložitejšie usporiadaná nervová hmota. Predný mozog: čelový lalok – ústredie reči
temenný lalok – ústredie pocitu
spánkový lalok – ústredie sluchu
záhlavný lalok – ústredie zraku.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk