Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výpočet porastovej zásoby podľa objemových tabuliek

Používa sa v porastoch so stupňom zásobovej rozrôznenosti 3 čo sú porasty veľmi diferencované , z rôznovekými stromami . Používa sa pri metóde priemerkovania na plno .

Postup pri metóde K.O.T. : Pri tejto metóde sa v poraste meria buď priemerkovaním na plno alebo metódou skusmých plôch . Pri priemerkovaní na plno meriame hrúbky všetkých stromov v poraste a zaraďujeme ich do hrúbkových stupňov . Pre každý hrúbkový stupeň meriame 2-7 výšok podľa počtu stromov v hrúbkovom stupni. V hrúbkovom stupni kde je menej stromov meriame 2-4 výšky a pre hrúbkový stupeň kde je viac stromov meriame 5-7 výšok. Spolu by sme mali nametať asi 24-100 výšok pre danú drevinu . Z týchto výšok spravíme priemer pre každý hrúbkový stupeň. Podľa priemerných výšok a hrúbkového stupňa spravíme grafikon . tento grafikon nám bude zobrazovať funkciu výšky a hrúbky , hrúbkový stupeň a k nemu patriacu priemernú výšku . Pre vyrovnanie grafikonu si vypočítame kĺzavé výšky . Kĺzavé výšku pre daný výškový stupeň vypočítame tak , že spravíme priemer výšok z daného hrúbkového stupňa a stupňa ktorý je pred a za ním . Čiže keď budem chcieť vypočítať kĺzavú výšku pre hrúbkový stupeň 14 tak spravím priemer z výšok hrúbkového stupňa 10,14 a 18 .

Výpočty kĺzavých výšok pre buka :

10 Hrub. Stupeň tu je iba priemerná výška lebo nie je ohraničený
14 Hrub. Stupeň 10+12+10+11+14+13+15+15 +17+18+18+20+19+18+19 spolu 229:15 = 15,3 m kĺzavá výška pre hrúbkový stupeň 14 z hrúbkových stupňov 10, 14, a 18
18 Hrub. Stupeň 329 : 18 = 18,3 m
22 Hrub. Stupeň 413:20 = 20,65 m
26 Hrub. Stupeň 413: 18 = 23 m
30 Hrub. Stupeň 404: 16 = 25,3 m
34 Hrub. Stupeň 408 : 15 = 27,6 m
38 Hrub. Stupeň 486 :17 = 28,6 m
42 Hrub. Stupeň 505 :17 = 30,2 m
46 Hrub. Stupeň 513: 17 = 30,2 m
50 Hrub. Stupeň 402: 13 = 31 m
54 Hrub. Stupeň 379 : 12 = 31,6 m
58 Hrub. Stupeň 33m

Výpočty kĺzavých výšok pre smreka:

10 Hrub. Stupeň tu je iba priemerná výška lebo nie je ohraničený
14 Hrub. Stupeň 109:7 = 15,5 m
18 Hrub. Stupeň 199 : 10 = 19,9m
22 Hrub. Stupeň 245:11 = 22,3 m
26 Hrub. Stupeň 244:10 = 24,4 m
30 Hrub. Stupeň 217: 8 = 27,1m
34 Hrub. Stupeň 198:7 = 28,3 m
38 Hrub. Stupeň 294 : 10 = 29,4 m
42 Hrub. Stupeň 310 : 10 = 31 m
46 Hrub. Stupeň 349 : 11 = 31,7 m
50 Hrub. Stupeň 300 : 9 = 33,3 m
54 Hrub. Stupeň 270 : 8 = 33,7 m
58 Hrub. Stupeň 35 m

Tieto výšky sa pripíšu do grafu a tak aby sme krivku vyrovnali snažíme sa pospájať jednotlivé body. Potom podľa priemerných výšok a hrúbok si v tabuľkách nájdeme a prepočítame ho na počet stromov v hrúbkovom stupni. Pri tejto metóde zisťujeme ešte hrúbku stredného kmeňa . Túto hrúbku vyrátame cez Weisseho percento alebo spätne cez objem stredného kmeňa interpoláciou.
830:659 = 1,26 objem stredného kmeňa
X:4 = 0,14:0,4
X= 1,4 cm
34+ 1,4 = 35 – hrúbka stredného kmeňa

Pri drevine buk nám vyšlo že jeho zásoba v poraste je 830,1 metra kubického a počet nameraných stromov bol 659. A hrúbka stredného kmeňa mi vyšla 35 cm . Pre drevinu smrek mi vyšla zásoba 151,9 metra kubického pre 132 nameraných stromov . A hrúbka stredného kmeňa je 35 cm .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk