Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bunkové organely

Bunkové organely

Jadro:- jadro je riadiace centrum celej bunky - nachádza sa tam DNA, ktorá sa premení na RNA a tá prenáša informácie do celej bunky

Hladké endoplazmatické retikulum (ER): prebieha tam vznik a syntéza tukov, látok steroidnej povahy, niektoré hormóny a vitamíny rozpustnév tukoch

Drsné ER: nachádzajú sa tam ribozómy, čo znamená, že tam vznikajú bielkoviny

Ribozómy: Sú to fabriky na bielkoviny

Golgiho aparát: prebieha tam konečná úprava proteínových produktov vznikajúcich na drsnom ER alebo v ribozómoch
je tvorený diktiozómami. Odštiepovaním koncov golgiho aparátu vznikajú nové membránové organely: vakuoly alebo lyzozómy

Mitochondria: Je to membránová organela, prebieha tam dýchací reťazec a krebsov cyklus, ktorého produktom je CO2 a je to zásobáreň energie v bunke.

Lyzozóm: nachádza sa v živočíšnej bunke a má na starosti vnútrobunkové trávenie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk