Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nervová, rozmnožovacia sústava a zmyslové ústroje

Nervová sústava:

Na čele riadiacich systémov organizmu je ner. sús. Má schopnosť prostredníctvom receptorov prijímať informácie o zmenách vonkajšieho a vnútorného prostredia. Základná jednotka je neurón a funkciou neurónu je vznik a šírenie vzruchov. Ner. sús. sa skladá z: ústrednej a obvodovej nervovej sústavy. Ústredná ner. sús. tvorí mozog s miechou (a to tvorí centrálny systém) je spojená so všetkými obvodovými nervami.

Miecha- je dlhá asi 45cm, je uložená v chrbticovom kanály, vystupujú z nej miechové nervy a je ústredím základných reflexov. Mozog- je najzložitejší orgán nervovej sústavy a ľudského tela. Chráni ho lebka. Je špinavo-ružovej farby, tuhý a váži cca 1,5 kg. Najväčšia časť je mozgová kôra a rozhoduje sa tam, čo treba urobiť. Ľavá strana mozgu ovláda pravú stranu tela a naopak. Keď je viacej vyvinutá pravá strana, človek je lepší v umení, hudbe, tvorivosti. Ak ľavá strana pracuje lepšie s číslami. Mozog sa skladá z: predĺženej miechy- je sídlom dýchacích a srdcových reflexov a ústredie cicacieho a prehltaciého reflexu; mozoček- riadi rovnováha tela; most- súbor nervových vláken, kt. vedú z mozgu do miechy a do mozočku a naopak; stredný mozog- ovplyvňuje činnosť kostrových svalov; medzimozog- prevodová stanica vzruchov; predný mozog- je najobjemnejšia časť mozgu, skladá sa z 2 pologúľ, nachádzajú sa tam rôzne ústredia.

Rozmnožovacia sústava:

Ženské pohlavné orgány: vaječníky, vajíčkovod, maternica, pošva. Vaječníky(ovaria)- sú to párové ženské žľazy, produkujú vajíčka tzv. folikuly, vylučujú pohl. hormóny- prebieha menštruačný cyklus. Pri narodení vaječníky obsahujú 700 000-2 000 000nedozretých vajíčok. Vajíčka dozrievajú medzi 12-15rokom a dozrievanie sa končí v 45-50roku=menopauza. Menštruačný cyklus- má 4 fázy. 1.f.- folikulárna- dozrievanie vajíčok. 2.f. ovulácia- 12.-14. deň cyklu (vtedy je žena plodná). 3.f. sekrečná- príprava na uhniezdenie vajíčka. 4.f. menštruácia- ak nie je vajíčko oplodnené vzniká strata krvi 40-50ml, 4-5dní. Ženské hormóny- estrogény- majú vplyv na sliznicu maternice a na vývin sekundárnych pohlavných znakov; progesterón- vplyv na rozvoj mliečnej žľazy. Mužské pohl. or.: semenníky, nadsemenníky, semenovod, predstojnica, pohlavný úd. Semenníky- produkujú mužské bunky- spermie a mužský pohl. hormón testosterón. Spermie- sa tvoria v semenníkoch medzi 13-14rokom. Testosterón má vplyv na vývin mužských pohl. or. a sekundárnych pohl. znakov. Spermie majú bičík a keď spermia oplodní vajíčko vtedy stráca bičík a splynie s jadrom vajíčka.

Zmyslové ústroje:

patrí tam: čuch, chuť, sluch, zrak, hmat. Informujú nás o dejoch, kt. prebiehajú v našom tele i v jeho okolí. V ústnej dutine- sú chuťové receptory. Chuť môže byť: sladká, kyslá, horká, slaná. Najviac chuť spoznáme na jazyku, kde je najviac chuťových pohárikov. V nosovej dutine- sa nachádzajú čuchové receptory. Rozlišujeme niekoľko 1000 čuchových kvalít. Podnetom bunky sa najviac nachádzajú v sliznici nosovej dutiny. V spánkovej kosti- sa nachádza sluchový, statický a kinetický receptor- tu vníma polohu a pohyb hlavy. Ucho: vonkajšie, vnútorné, stredné. Orgánom zraku- je oko- rohovka, dúhovka, sietnica- obsahuje tyčinky, kt. nám umožňujú čierno-biele videnie, čapíky nám umožňujú farebné videnie- pospájané je nervovými vláknami. Ďalekozrakosť- vidí blízke predmety rozmazane. Krátkozrakosť- vidí vzdialené predmety rozmazane. Kožné receptory- najcitlivejšie na dotyk a tlak je špička jazyka a končeky prstov. Na teplo- čelom a na bolesť- očná rohovka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk