Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Choroby rastlín – biotické – Rickettsiové choroby

Biotické parazitické choroby

Sú to infekčné choroby prenášané z chorej rastliny na zdravú rastlinu organizmami, ktoré žijú na úkor hostiteľskej rastliny. Podľa toho aký organizmus, čiže patogén ich spôsobuje delia sa

1.virózy
2.mykoplazmózy
3.rickettsiózy
4.bakteriózy
5.aktimomykózy
6.mykózy

Rickettsiové choroby

Sú to tyčinkovité bunky, vo vnútri bunky sa nachádzajú DNA, ribozómy, neurčité guľovité a kryštálikovité útvary. Patria medzi vnútrobunkových parazitov, nie sú citlivé na antibiotiká teteracyklínivého radu, ak nie sú citlivé na penicilín. Sú to vnútrobunkové parazity nemožno ich kultivovať na živnej pôde.

Príznaky : farebné zmeny a nekrózy
Ochrana : podobná ako pri virózach

Nekróza viniča - napáda prevažne podpníkový vinič, úrodu znižuje až o 70%. Prvým príznakom je asymetria listov, neskôr vznikajú žlté škvrny medzi žilatinou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk