referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Utorok, 25. januára 2022
NaPaNT - Národná park Nízke Tatry
Dátum pridania: 11.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blomba
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 416
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 

Za národný park bol vyhlásený dňa 14. júna 1978

Nízke Tatry - rozlohou najväčšie horstvo Slovenska, sa rozprestiera medzi hornými tokmi riek Hron a Váh.

Národný park Nízke Tatry (NAPANT) sa viaže na celý orografický celok Nízke Tatry a časti orografických celkov Starohorské vrchy, Veľká Fatra, Zvolenská kotlina, Podtatranská kotlina, Kozie chrbty a Spišsko - Gemerský kras.

Svojimi hodnotami prírodných systémov je jedným z ekologicky najstabilnejších a z prírodovedeckého hľadiska najcennejších území u nás.

Centrálna časť pohoria je tvorená kryštalickými horninami (granit, granodirit, rula, filit) a modelovaná pôsobením ľadovcov. Tam, kde ľadovce svojou činnosťou nezasiahli, sa vytvoril hladko modelovaný hôľny reliéf. Pestrá geologická stavba Nízkych Tatier podmienila aj vznik rozsiahlych krasových oblastí. Pôsobením vody na vápence a dolomity bol vytvorený Liptovský, Bystrianky a vysokohorský Ďumbiersky kras. Systém Demänovských jaskýň, ktoré sú národnou prírodnou pamiatkou, sa rozprestiera v deviatich úrovniach v celkovej dĺžke 24 km.

Lesy zaberajú až 90% územia národného parku. Sú tu zastúpené lesné vegetačné stupne od tretieho dubovo-bukového, až po ôsmy - kosodrevinový. Podstatnú časť národného parku pokrývajú horské lesy smrekovo-bukovo-jedľového a smrekového lesného vegetačného stupňa. Zachovalé prirodzené lesy nájdeme aj mimo vyhlásených maloplošných CHÚ. Vo vrcholových častiach pohoria je vyvinutý aj alpínsky stupeň, reprezentovaný alpínskymi lúkami.

Bohatá je vápnomilná i kyslomylná kvetena. Z chránených druhov môžeme spomenúť plesnivec alpínsky, viaceré druhy lomikameňov, poniklec slovenský, vzácne dryádku osemlupienkovú. Nízke Tatry sú jediným miestom na Slovensku, kde rastie lomikameň pozmenený a kučeravecčiarkovitý. Z machov je zaujímavý výskyt ochyrei tatranskej, ktorá je endemitom Nízkych Tatier.

Aj živočíšstvo sa značnou mierou podieľa na hodnotách národného parku. Z veľkých šeliem sa tu vyskytuje medveď, vlk, rys. V alpínskom pásme žijú svišť vrchovský a introdukovaná populácia kamzíka vrchovského tatranského.

Z dravých vtákov hniezdi v území orol skalný. Svoj hniezdny areál tu má aj bocian čierny. Mnohé vtáčie druhy patria medzi vzácne migranty, transmigranty, resp. nidifikanty. V roku 1995 tu bola preukázateľne potvrdená prvá hniezdna lokalita kolibkára zeleného v rámci Slovenska.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.