Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alergie

Alergie vznikajú následkom špeciálnej senzibilizácie imunitného systému niektorých jedincov voči určitým fyzikálnym, chemickým alebo biologickým faktorom, ktoré sa označujú ako alergény. U väčšiny obyvateľstva však tieto alergény nespôsobujú nijakú reakciu.

Imunitný systém je zodpovedný za ochranu nášho organizmu proti faktorom vonkajšieho prostredia, a to biologickým vo forme mikroorganizmov, chemickým a fyzikálnym. Túto obrannú funkciu vykonáva dvomi cestami:

Bunkovou: bunkovú imunitu zabezpečujú biele krvinky (leukocyty), a z nich najmä lymfocyty. Tieto bunky sú vytvárané kostnou dreňou umiestnenou vo vnútri kostí.
Humorálnou: je založená na tvorbe špeciálnych bielkovinových látok, ktoré sa označujú ako imunoglobulíny alebo protilátky.

Denne sa dostávame do kontaktu s mnohými mikroorganizmami, najmä prostredníctvom kože a slizníc dýchacieho a tráviaceho traktu. Niektoré z týchto mikroorganizmov využívajú naše telo ako svoj „domov“, kde rastú a množia sa. Inokedy sa náš organizmus stretáva s neživými časticami rozptýlenými v okolitom prostredí. Imunitný systém odpovedá na ich prítomnosť úmerne agresivite ich pôsobenia a snaží sa z organizmu odstrániť všetko cudzie.

Definícia

Špeciálna precitlivenosť imunitného systému voči určitým fyzikálnym, chemickým alebo biologickým podnetom, ktoré sa označujú pojmom alergény. Alergény nevyvolávajú žiadnu reakciu u zvyšného obyvateľstva.

Diagnostika

Provokačné testy so známymi alergénmi.
Rozbor krvi.
Dýchacie testy.

Rozdelenie

Respiračné alergie: astma (v časti o ochoreniach dýchacieho traktu), alergická nádcha.
Potravinové alergie.
Liekové alergie.
Alergia na hmyz.
Kontaktná alergia.

Prejavy

V dýchacom trakte: sťažené dýchanie, astmatický záchvat, upchatý nos.
Na koži: ekzém, urtika (žihľavka), svrbenie.
Na očiach: konjunktivitída (zápal spojiviek), slzenie, fotofóbia.
V tráviacom trakte: pocit na zvracanie, zvracanie, hnačka.
Reakcie môžu byť rôznej intenzity a v niektorých prípadoch môžu dokonca ohrozovať život jedinca.

Anafylaktický šok je prudká reakcia organizmu voči alergénu, pri ktorej dochádza k závažnému postihnutiu dýchacích funkcií a obehového systému.

Liečba

Prevencia: dávať si pozor na látky vyvolávajúce alergické reakcie, ako sú niektoré lieky alebo potraviny, chrániť sa pred prachom z priemyselného prostredia, informovať sa o peľovej sezóne jednotlivých rastlinných alergénov.

Očkovanie: programované podávanie výťažkov z alergénu s cieľom navodiť toleranciu imunitného systému.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk