Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

10 najväčších vodopádov na svete

Úvod:

Cieľom mojej práce o najväčších vodopádoch je získanie informácií o zaujímavom geomorfologickom a hydrologickom jave sveta – vodopádoch. Najväčšie a najkrajšie vodopády sveta sa nachádzajú v rôznych oblastiach sveta. Mnohé vodopády sú súčasťou náučných chodníkov a atraktívnymi miestami pre turizmus a cestovný ruch. Väčšina z nich sa nachádza v oblasti, ktorá je súčasťou väčšieho chráneného územia a preto patria aj medzi chránené prírodné pamiatky. Prírodné vodopády sú nielen prírodným, ale aj kultúrnym bohatstvom. Mne osobne sa páčia vodopády a fascinujú ma a určite niekedy sa pôjdem pozrieť.

Chcem čo najviac informácii napísať, ale nebolo to ľahké zohnať. V knižnici som čakala mesiac na knihu o vodopádov a na internete nerada zbieram informácie, lebo nie vždy sú pravdivé, ja radšej z kníh, atlasov a pod.

Ale najviac ma upútala história a vznik vodopádu. Od malička ma vodopády zaujímali, ale nikdy som nemala čas sa tomu venovať, a preto ďakujem pani profesorke, že mi dovolila túto tému. Tak menej som si splnila svoj detský sen. A preto sa budem čo najviac snažiť, aby sa vám to najviac páčilo.

Čo je vodopád:

Vodopád je padajúca voda z rozličnej výšky cez stupeň v riečnom koryte. Vodopád je tiež náhly pokles rieky, potoka nad strmým zostupom koryta, niekedy ide o voľný pád vo vzduchu. Vodopád vzniká v korytách utvorených horninami rôzne odolnými proti erózii. Voda vymieľa rýchlejšie mäkké horniny ako tvrdé. Ide najmä o prípady, keď sa vo vodorovne uložených laviciach hornín nachádzajú mäkké horniny pod odolnými, keď koryto vedie cez rozličné odolné lávové pokrovy alebo keď žily a iné telesá vyzretých hornín naprieč prerážajú vrstvy.

Vodopád vzniká aj na severných oblastiach, kde dolina vyúsťuje do ľadovcov, kde hlavný ľadovcový prúd utvoril hlbšiu dolinu. Takéto vodopády sú v Alpách i ďalších vysokých horách Európy. Najkrajším z nich je Staubachfall.

Vodopád môže zapríčiniť aj travertínové hrádze. Pôsobením spätnej erózie vodopád ustupujú dozadu proti toku. Nízky vodopád sa označuje kaskáda. Vodopád má rôzny objem vody. Dnes sú vodopády významné ako zdroje hydroelektrickej sily.

Vodopád svojou malebnou krásou vynikajú údolia pri horných tokoch riek. Divoko sa rútiacu vodu obklopujú vysoké skalné steny. Po plesnutí o velikánske kamenné bloky sa vracia voda do rieky ako tisíce malých diamantových kryštálov.

Vodopád tvoria zvislé alebo subvertikálne stupne v riečnom koryte, cez ktoré prepadá vodný tok. Skalný stupeň je miesto, kde sa krivka pozdĺžneho profilu riečišťa náhle lomí v dôsledku rôznej odolnosti skalného podkladu, v dôsledku tektonických zlomov alebo náhlym prehradením toku. Výška stupňa môže byť rôzna od niekoľkých decimetrov po niekoľko metrov. Vodopády pôsobením spätnej erózie ustupujú dozadu proti toku. Eróznym rozrušovaním skalných stupňov môžu aj zaniknúť. Postupne sa zmenšuje ich výška a tiež sklon skalných stupňov. Z vodopádov môžu postupne vznikať kaskády a prahy. Na úpätí vodopádu padajúca voda a pohybujúce sa štrky a piesky často vymodelujú miskovité priehlbne.


AKO VZNIKAJÚ VODOPÁDY:

1. Vodopády sa vyvíjajú hlavne ako výsledok erózií rôznych stupňov. Pritom stála vrstva kameňov a skál v koryte rieky prekryje mäkšiu vrstvu. Veľmi pomalá erózia mäkšej skalnatej vrstvy spôsobená padajúcou vodou rozrušuje a pravidelne vylamuje časti koryta rieky. Takto vznikli niektoré z najväčších vodopádov na svete. Sú to Niagarské vodopády a Viktóriine vodopády.

2. Vodopády v hornatých a skalnatých oblastiach vznikajú tam, kde obrovské kusy ľadu vyhĺbili veľké údolie, viac menších riek alebo potokov sa spojí vytvoriac tak vodopád. Takto vznikli napríklad Vodopád – Nevestin Závoj, Horný a Dolný Yosemitský vodopád, vodopád Gavarnie vo Francúzsku, Sutherlandské vodopády na Novom Zélande a iné...

3. Iné vodopády vznikajú tam, kde nejaký zlom vydvihne vrch alebo časť pohoria vytvoriac kolmú stenu, ponad ktorú strmo padá voda z rieky. Potom nastáva erózia spôsobujúca rozličné posuny, ktoré podmieňujú najrozmanitejšie tvary vodopádov.


História vodopádov:

V roku 1851, Livingstone prvý krát počul o veľkých vodopádoch, ale bolo to v roku 1855, čo ich navštívil. Strávil noc na Kalaiovom ostrove niekoľko kilometrov od vodopádov. Nasledujúce ráno nasadol do malého kanoe a splavil sa až k hrmiacemu dymu. Pristál na najväčšom ostrove na okraji vodopádov, teraz nazývaným Livingstoneov ostrov a odtiaľ prvý raz uvidel vodopády. Na obklopujúcu zem napísal: „Nikto si nedokáže predstaviť ten nádherný pohľad z hocijakého miesta v Anglicku.“
Viktóriin most bol navrhnutý Cecilom Johnom Rhodesom v roku 1900, aj keď nikdy nenavštívil vodopády a predtým ako sa stavba začala zomrel, jeho posledné želanie bola železnica prechádzajúca ponad rieku Zambezi práve pod Viktóriinými vodopádmi. Toto želanie sa mu splnilo, dnes sa nad vodopádmi týči most, z ktorého máte možnosť vidieť celý vodopád vo svojej plnej kráse.


Najväčšie vodopády:

Obzvlášť objemné alebo veľkolepé vodopády sú :
Anjelské vodopády (979 m) – Venezuela
Tugelské vodopády (949 m) – Juhoafrická republika, Afrika
Niagarské vodopády (790 m) – USA, Kanada
Viktorianské vodopády ( m) – Afrika, Zimbabwe, Zambia
Yosemite (739) – USA
Itaningua(628) – Brazília
Cuquenán (610 m) – Venezuela
Utigard (610 m) – Nórsko
Sutherland (579 m) – Nový Zéland
Rjoande (563 m) – Nórsko
Kile (561 m) – Nórsko
Takakkan (503 m) – Britská Kolumbia
Vodopády Kráľa Juraja VI (488 m) – Guayana
Krimmler (381 m) – Rakúsko
Wollomombi (335 m) - Austrália
Gersoppa (235 m) – India
Vodopády Iguaçu – Argentína, Brazília


Anjelský vodopád

Kontinent: Južná Amerika
Štát: Venezuela
Výška: 979 m
Rieka: Churun, Carrao

Od nepamäti ho poznali domorodci, no zvyšok sveta ho objavil v roku 1935. Vtedy americký pilot James „Jimmie“ Crawford Angel letel ponad spomínané územie. Jeho lietadlo pristálo na vrchu hory, no nešťastne uviazlo v džungli. Jimmie musel prejsť 11 míľ, aby nadviazal kontakt s civilizovaným svetom. A práve takto sa ľudstvo dozvedelo o poklade skrytom v džungli a na počesť objaviteľa nesie vodopád jeho anjelské meno.

Tento skvost nájdete v Národnom parku Canaima. Anjelský vodopád alebo Salto Angel so svojimi 979 metrami je najdlhším vodopádom na Zemi. Domorodci mu dali meno Parekupa-meru, čo v preklade znamená „vodopád najhlbšieho miesta”.

Mystickosť lokality podčiarkuje, že tento vodopád nazývajú Diablovou horou. Časť padajúceho prúdu vody unáša vietor a kým sa kvapky tohto toku stihnú stretnúť s hladinou, rozplynú sa v hmlistom oparí, ktorý jemne zahaľuje vodopád.

Keď pôjdete na výlet, ktorý zvyčajne trvá 24 hodín, možno vyraziť z Ciudad Bolívaru, čo je najbližšie mesto pri vodopádoch, z letiska Ciudad Bolívar Airport, prípadne z Caracasu. Pristáva sa v Canaime, čo je kemp, ktorý je vstupom do národného parku. V júni až decembri si môžete zabezpečiť jazdu na motorizovanom kanoe.

Canaima National Park vám však okrem iných skvostov ponúka pohľad na horu Roraima. Slávna hora s plochým vrchom a oblo tvarovanými útesmi ponorenými do hmly sa pýši čiernymi skalami i záhradami z divorastúcich kvetov. Čarokrásna divoká príroda nasiaknutá exotikou, vlhký vzduch a obrovský živel už roky opantávajú svojou krásou cestovateľov i dobrodruhov zo všetkých kútov sveta.

Nachádzajú sa v juhovýchodnej Venezuele na rieke Rio Churún. Je to najvyšší neprerušený vodopád v horách pokrytých dažďovými pralesmi, ktoré sa nazývajú Guianské vrchy.

Rieka Churun sa nestala miestom navštevovaným turistami, nakoľko samostatný výstup nad kaňon znamená nadľudský zápas aj pre skúsených horolezcov.

Voľný pád je okolo 805 metrov, z hora sa vám to zdá ako tenučký vodná stĺp, ktorý sa už od menšieho vzdušného prúdu rozplynie do neobvyklých oblakoch.
Tugelské vodopády:

Kontinent: Afrika
Štát: Juhoafrická republika
Výška: 949 m
Rieka: Tugela


Niagarské vodopády:

Kontinent: Severná Amerika
Štát: New York
Výška: 790 m
Rieka: Niagara, j. Erie, j. Ontairo

Sú to určite najznámejšie vodopády v strednej, východnej, severnej Amerike na rieke Niagara. Ale tento vodopád vznikol sám. Príroda ho stvorila. Niagara je dlhá 56km a vyteká z jazera Erie a ústi do jazera Ontario. Sú situované do západného New Yorku a juhovýchodného Ontaria. Jeden z najscénickejších pohľadov pozostáva z dvoch samostatných vodopádov. Ten prvý, sa nazývan Horseshoe Falls je 49 m dlhý, nachádza sa na kanadskej strane rieky. Druhý sa volá American Falls, je na strane USA a má 51 m. Oba sú oddelené ostrovom Goat. Kanadskými vodopádmi preteká asi deväťkrát viac vody. Celková dĺžka Kanadského vodopádu je okolo 790 m. Zatiaľ čo výrazne kratšia americká časť, ktorá ma priamočiary tvar, meria len 305 m.

Niagarské vodopády sa začali formovať asi pred 12.000 rokmi, keď sa obrovské ľadovce pohli smerom na sever a umožnili odtekať vode z jazera Erie. Táto postupne spôsobila eróziu skál, po ktorých tiekla, a tak sa sformovalo Niagarské koryto. Žiaľ, nežiadúca erózia pokračuje aj v súčasnosti. Následkom tohto procesu sa Kanadské vodopády každoročne zmenšia asi o 5 metrov a Americké asi o 15 centimetrov. V kanadskej časti prebieha erózia rýchlejšie pre oveľa vyšší objem vody, ktorý tadeto pretečie.
V 1954 sa značná časť Amerických vodopádov ulomila a tento veľký skalnatý vylom sa nachádza na dne vodopádu. V 1969 bola postavená priehrada medzi americkou časťou
a ostrovom Goat.

Niagarské vodopády sú veľkou turistickou atrakciou, ktorú navštívi milión ľudí ročne. Na vodopády sa dá pozerať z oboch strán rieky Niagara, z mnohých vyhliadkových veží, z lodí, z ostrova Goat a z dúhového mosta Rainbow Bridge, ktorý je postavený tak, že poskytuje najkrajší pohľad na vodopády.

Ak si spojíte princíp lomu svetla s miestnou vlhkosťou a odparovaním, výsledkom bude farebné spektrum – dúha. Nielen pre tento fyzikálny jav je toto územie s patričnou dávkou pravého amerického gýču vyhľadávaným miestom na trávenie medových týždňov. A keď vám už med pretečie ponad hlavu, si môžete osviežiť plavbou na lodi priamo pod vodopádmi. Pri nalodení síce vyfasujete modrý pršiplášť, no vystupovať budete celí mokrí. Ale určite to stojí vidieť.

Objem, ktorý pretečie Niagarou je 5,5 mil. litrov za sekundu. Toto kvantum vody jej dáva veľkú silu. Tento obrovský potenciál sa v minulosti využíval na pohon vodných mlynov.

V roku 1950 sa Kanada a USA dohodli na dvoch hydroelektrických projektoch. Obe hydroelektrárne sú umiestnené pod Niagarskými vodopádmi. Väčšina vzniknutej hydroelektriny spotrebováva priemysel v okolí New Yorku a Ontaria.

Nesmieme zabúdať, že Niagarské vodopády sa zrodili na kontinente, kde Johnny Knoxwille na MTV zabáva svojou šou Jackass davy Amíkov. Preto nebuďte prekvapení, ak počas vašej romantickej plavby na hladinu plesne sud ukrývajúci živého milovníka adrenalínu, ktorý sa rozhodol na vlastnej koži vyskúšať voľný pád.


Viktóriine vodopády:

Kontinent: Afrika
Štát: hranica Zambie a Zimbabwe
Šírka: 1 800 m
Výška:
Rieka: Zambezi
V srdci čierneho kontinentu vám pohladí zmysly, sú Viktóriine vodopády. Od roku 1855, keď ich objavil škótsky objaviteľ a doktor David Livingston, nesú meno britskej kráľovnej Viktórie.

Všetko spojené s turizmom je citlivo vsadené do prostredia, a tak ani ubytovanie nepôsobí ako päsť na oko. Väčšinou ide o murované kruhové chatky so slamenou strechou, pričom všetok komfort, ako splachovacia toaleta či teplá tečúca voda, je zabezpečený. Tento pohľad je neskutočne nadherný a určite stojí zato to vidieť.

Vodopád je široký takmer dva kilometre. Najideálnejším miestom, odkiaľ si jeho neutíchajúcu silu možno vychutnať, je druhá strana zlomu. Cestu naprieč džungľou, ktorá sa tu vďaka permanentnej vlhkosti drží uprostred, sprevádza hučanie vodopádu, prívaly vody a neustále nové dúhy. Na moste ponad rozbúrenú odtekajúcu rieku spájajúcu Zambiu so Zimbabwe sa skáče asi najvyšší bungee jumping na svete. Pri skoku letíte smerom ku kaňonu a v momente, keď máte pocit, že sa už-už dotknete hladiny, vás lanko krásne vytiahne hore.

Spomenúť treba aj rafting v kaskádach pod vodopádmi či samozrejmá možnosť denného, nočného i vodného safari.

Krásy i nástrahy Afriky sľubujú jedinečný zážitok. Ak nájdete v sebe štipku odvahy opustiť civilizovaný svet, divoký kontinent vás zaručene nesklame. Patria medzi jedny z najfascinujúcejších vodopádov na svete.

Toto miesto s okolitými prírodnými lesnatými parkami a vybudovanými zábavnými parkami sa stalo najväčšou atrakciou pre návštevníkov Zambie a Zimbabwe.

V roku 1935 boli vodopády a okolitá oblasť vyhlásené za národný park. Stalo sa tak hlave kvôli ochrane jedných z najkrajších vodopádov. Tento národný park je typickým tropickým rajom. Nájdeme tu palmy, ebenové a mahagónové stromy, figovníky, prekrásne krvavé ľalie, zo zvierat sú tu leopardy, levy, tigre, opice a nechýbajú ani krokodíle.

Cesta pozdĺž okraju lesa umožňuje návštevníkom statočne pripravených na obrovskú spŕšku vody v nepravidelných intervaloch, neuveriteľný pohľad na vodopády. Jedno špeciálne miesto sa nachádza okolo okraja mostu Knife, kde návštevníci majú možnosť vidieť najkrajší pohľad na Východný Katarakt a na Hlavný vodopád, nazývaným „Vriaci hrniec“, kde sa rieka Zambezi stáča a pokračuje smerom do Batoka Gorge. Medzi ďalšie miesta patria Viktóriin most a Výhliadkový strom, ktorý zahŕňa panoramatický pohľad na Hlavný vodopád.


Európa: Krimmelské vodopády:

Kontinent: Európa
Štát: Rakúsko
Výška: 400 m
Rieka: Krimmel Ache

Ak sa vám alpská príroda doteraz spájala s vidinou zimnej lyžovačky alebo s fialovými kravami, je načase vziať na vedomie fakt, že tieto európske veľhory ukrývajú piate najväčšie vodopády sveta. Nachádzajú sa v hornej časti údolia Salzachtal asi 1 300 kilometrov juhozápadne od Salzburgu pri obci Krimmel. Sú najvyššími vodopádmi Rakúska.

Názov Krimmel Ache označuje alpskú rieku prameniacu v pohorí Venedigergruppe, ktorá je hlavným vodným zdrojom vodopádov. Počas svojej cesty sa spája s potokmi Windbach a Rainbach, ktoré jej pridávajú na objeme a ten po pätnástich kilometroch padá dole v trojstupňových kaskádach. Spenený prúd Krimmelských vodopádov možno pozorovať zospodu v Salzašskom údolí, prípadne sa môžete vybrať serpentínovým chodníkom hore popri vodopáde. Ten ponúka veľa vyhliadkových miest, ktoré si za brilantný výhľad vyberajú mokrú daň. Ďalším variantom je prenajať si mikrobus a okružnou cestou sa vyviezť až hore k vodopádu. Hukot a burácanie vody v jej tesnej blízkosti, odkiaľ cítite mohutnú silu vodopádu, stoja za to. Krimmel Tauernhaus je konečná stanica. Výletný hostinec je postavený priamo pri zrode vodopádu, odkiaľ začína svoju štyristometrovú gravitačnú šou.

V dávnej minulosti cez tieto miesta viedla cesta, ktorou obchodné karavány putovali zo severu na juh až do ďalšej historických Benátok. Návštevníci Krimmelu okrem tohto prírodného skvostu môžu navštíviť WasserWunderWelt – vodné múzeum. Nájdete v ňom Aqua centrum i audiovizuálnu multimediálnu šou. Oblasť Krimmelských vodopádov je vynikajúcim útočiskom pred mestským ovzduším. Dominantným živlom je voda a v spojení s čarom Álp vo vás zanechajú maličkú, zato však intenzívnu tekutú stopu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk