referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Chov oviec a kôz v ekologickom poľnohospodárstve v regióne Žiliny a ich produkcia biopotravín v obchodnej sieti
Dátum pridania: 25.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vlkia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 194
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 32m 0s
Pomalé čítanie: 48m 0s
 
- energetickú úspornosť
- šetrenie vyčerpateľných zdrojov
- minimalizáciu tvorby odpadov
- ochranu životného prostredia
- zabránenie druhotnej kontaminácii
- uplatňovanie šetriacich metód a technológií
- uplatňovanie uzavretých systémov výroby.


Všeobecne platné pravidlá

Bioprodukty na výrobu biopotravín sa spracúvajú len v objektoch, v ktorých sú vytvorené podmienky na ich dôsledné priestorové a časové oddelenie od výroby konvenčných potravín. Zákon tiež vymedzuje technologické postupy, materiály na výrobu a na balenie, prídavné látky a konzervačné látky, ktoré sa používajú pri spracúvaní bioproduktov na výrobu biopotravín, prostriedky na asanáciu skladovacích priestorov na biopotraviny:

- Biopotraviny, okrem čerstvého ovocia a zeleniny, sa musia zabaliť a prepravovať do miesta predaja v uzavretých prepravných obaloch.
- Ku každej dodávke musí byť pripojená sprievodná dokumentácia, ako je nákladný list, faktúra a osvedčenie o pôvode, umožňujúce overenie pôvodu bioproduktu alebo biopotraviny od výrobcu až po spotrebiteľa.
- Ak sa na výrobu biopotravín používajú prírodné prísady konvenčného pôvodu, ich množstvo nesmie presahovať 5 % hmotnosti biopotraviny, a toto množstvo sa musí vyznačiť na etikete biopotraviny.


4.4 Znaky na biopotravinách a bioproduktoch

Žiadny pestovateľ alebo výrobca potravín nemôže svojvoľne označovať svoje výrobky ako BIO alebo EKO, pretože to by bol „BIOpodfuk“ a klamanie spotrebiteľa. Označenie bioproduktu alebo biopotraviny možno vykonať len na základe certifikátu vydaného certifikačným orgánom:

•písomnou skratkou „bio“ alebo "eko" a
•grafickým znakom
•slovami „vyprodukovaný v ekologickom poľnohospodárstve“,
•číselným kódom certifikačného orgánu (SK-02 BIO).

Na slovenskom trhu často kúpite biopotraviny z Českej republiky, ktoré sú označené zelenou zebrou.


4.5 Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku

Ekologické poľnohospodárstvo ako oficiálny a kontrolovaný systém má na Slovensku už viac ako 12 - ročnú tradíciu. Ekologický systém produkuje bio-obilie všetkých bežných druhov, ale napr. i pšenicu špaldovú, ktorá patrí ku skoro zabudnutým, no dnes znovuvzkrieseným druhom. Popri strukovinách, zeleninových druhoch a ovociu sa na Slovensku už môžeme pochváliť i biovínom. Pestujú sa i liečivé rastliny a rastliny na kozmetické účely.

Pomerne silne je zastúpený chov zvierat na ekologických farmách. Prevažuje však chov prežúvavcov - hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Veľké rezervy má Slovensko v chove ošípaných a hydiny, pričom záujem spotrebiteľskej verejnosti (i zahraničnej) je veľký a to najmä o biovajcia, biobravčovinu a o mäso hrabavej i vodnej hydiny v kvalite BIO. Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku zaberá asi 4 % poľnohospodárskej pôdy (=cca 95.000 ha), z toho asi 28.000 ha tvorí orná pôda a necelých 66 500 ha tvoria trvalé trávne porasty. Ostatok, t.j. okolo 350 ha, tvoria ovocné sady, plantáže zeleniny a vinohrady.

Z hľadiska geografického rozmiestnenia fariem, ich najväčšia hustota je v horských a podhorských oblastiach, hlavne v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Svidník, Bardejov, Stropkov, Humenné, v nížinných produkčných polohách je sieť ekologických podnikov menšia.

V systéme ekologického poľnohospodárstva pracuje 214 subjektov (okrem väčšiny ekologických poľnohospodárov tiež spracovatelia, dovozcovia, vývozcovia a obchodujúci s biopotravinami). Veľká väčšina slovenskej bioprodukcie ide na vývoz ako surovina na ďalšie spracovanie. Trh s biopotravinami sa na Slovensku zatiaľ viac-menej ešte len rodí – úzky sortiment biopotravín je dostupný v niekoľkých špecializovaných predajniach zdravej výživy a v niektorých reťazcových supermarketoch.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Šarapatka, Urban a kolektív – Ekologické zemědělství II. Diel, vydalo PRO-BIO Svaz ekologických zemědělcu, Šumperk 2005, Oľga Bogová – Aleternatívne poľnohospodárstvo,vydalo vydavateľstvo KONTAKT PLUS, s. r. o. Bratislava v roku 2005, Časopis pre enviromenálnu výchovu a filozofiu III. Ročník – Ďalekohľad 9/2006, Merkantil, s. r. o. Trenčín, vyšlo 15. októbra 2006
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.