referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Chov oviec a kôz v ekologickom poľnohospodárstve v regióne Žiliny a ich produkcia biopotravín v obchodnej sieti
Dátum pridania: 25.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vlkia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 194
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 32m 0s
Pomalé čítanie: 48m 0s
 
4.6 Ekofarmy

Zásady a ciele ekologického poľnohospodárstva

Ekologické poľnohospodárstvo využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné technologické postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia. Ekologické poľnohospodárstvo prispieva k tvorbe a ochrane krajiny.
Zavádza sa holistický, komplexný a multidisciplinárny systém myslenia. Pristupuje sa k rozšírenému chápaniu kvality a k novému chápaniu ekonomiky. Berú sa do úvahy etické a morálne ohľady na rozdiel od konvenčného pragmatického prístupu. Zavádza sa kontrola spôsobu pestovania a dopestovanej produkcie ako záruka pre spotrebiteľov.


Hlavný cieľ ekologického poľnohospodárstva

Cieľom ekologického poľnohospodárstva je trvalo-udržateľný poľnohospodársky systém, teda už nie vyprodukovať čo najviac čo najlacnejších potravín, ale vyprodukovať dostatok kvalitných potravín s ohľadom na environmentálne a sociálne faktory.

Ekologickí poľnohospodári sa zriekajú:
- používania umelých hnojív
- používania syntetických pesticídov
- používania geneticky manipulovaných organizmov
- týrania zvierat neprirodzenými spôsobmi chovu, napr. v klietkach
- používania neprirodzených krmív, napr. mäsovokostných múčok u bylinožravcov
- mrzačenia zvierat upaľovaním zobákov, kupírovaním chvostov a pod.
- ožarovania a používania syntetických prísad pri výrobe biopotravín.


Hlavné zásady ekologického chovu zvierat

Ekologicky chované zvieratá vhodne kompletizujú konzumentský reťazec. Sú zároveň zdrojom produkcie zaujímavých potravinových článkov pre ľudskú výživu jednak z hľadiska biologickej hodnoty, ale tiež z hľadiska organoleptických a ďalších kulinárskych kvalít. Ide mnohokrát o potraviny, ktoré náš konzument už desaťročia nemal dostupné, pokiaľ si ich sám nedochoval alebo nezakúpil v drobnochovoch.


Základné podmienky starostlivosti

- uspokojovanie potrieb zvierat (fyziologické, etologické a etické požiadavky);
- určovanie primeranej veľkosti skupiny zvierat;
- umožnenie prirodzeného pohybu zvierat na vzduchu, pri súčasnej ochrane pred nepriazňou počasia; pri prežúvavcoch je nutné zabezpečiť možnosť pastvy
- ustajnenie s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych;
- samozrejmosťou musí byť dobrý prístup k napájacej vode.


Ekologický chov zvierat

Ekologický je taký chov zvierat, ktorý sa podľa pravidiel uskutočňuje:

- najmenej jeden rok;
- pri výkrme zvierat, pokiaľ doba výkrmu je kratšia ako jeden rok, zvieratá musia byť ekologicky chované od narodenia;
- ošípané výkrmových kategórií a malé prežúvavce sa musia chovať v ekologických podmienkach aspoň 6 mesiacov;
- vajcia a mlieko sa považujú za ekologické až po 90 dňovom kŕmnom období, ktoré je zabezpečované krmivami ekologického pôvodu;
- pri výkrme hydiny sa za ekologický považuje taký spôsob chovu, pri ktorom sa do výkrmu zastavuje jednodňový chovný materiál, pričom tento môže pochádzať z konvenčných chovov. Neprípustné pre ekologické chovy zvierat je:

- celoročné ustajňovanie hovädzieho dobytka s priväzovaním;
- uplatňovanie klietkového spôsobu chovu s obmedzeným pohybom zvierat;
- uplatňovanie chovu v uzavretých priestoroch, bezokenných halách, bez výbehov alebo pastvy;
- uplatňovanie paralelného spôsobu chovu rovnakých druhov a určenia zvierat v tom istom čase, stáde a v tom istom ustajňovacom objekte;
- uplatňovanie bezpodstielkového alebo celoroštového spôsobu ustajnenia.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Šarapatka, Urban a kolektív – Ekologické zemědělství II. Diel, vydalo PRO-BIO Svaz ekologických zemědělcu, Šumperk 2005, Oľga Bogová – Aleternatívne poľnohospodárstvo,vydalo vydavateľstvo KONTAKT PLUS, s. r. o. Bratislava v roku 2005, Časopis pre enviromenálnu výchovu a filozofiu III. Ročník – Ďalekohľad 9/2006, Merkantil, s. r. o. Trenčín, vyšlo 15. októbra 2006
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.