referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Chov oviec a kôz v ekologickom poľnohospodárstve v regióne Žiliny a ich produkcia biopotravín v obchodnej sieti
Dátum pridania: 25.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vlkia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 194
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 32m 0s
Pomalé čítanie: 48m 0s
 
Chov oviec a kôz v ekologickom poľnohospodárstve v regióne Žiliny a ich produkcia biopotravín v obchodnej sieti


1. Úvod

Na celkový zdravotný stav človeka vyplýva niekoľko faktorov, medzi ktoré patria aj potraviny. Človek, ktorý sa v dnešnej dobe
stravuje potravinami výlučne konvenčného poľnohospodárstva každoročne len prostredníctvom potravín prijme až 2 kg chemikálií! Prácu na tému z oblasti ekologického poľnohospodársva v rámci stredoškolskej odbornej činnosti som sa rozhodla napísať práve kvôli tomuto faktu.

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa nielen v západných štátoch Európy, ale aj v Japonsku a USA začali rozvíjať smery poľnohospodárstva, ktoré sa riadili podľa zásady „Vodu a pôdu sme nedostali od svojich otcov, ale sme si ju vypožičali od svojich detí.“ Tieto smery sa súhrnne označujú ako alternatívne poľnohospodárstvo. Výraz alternatívne poľnohospodárstvo sa používa pre také poľnohospodárske techniky, ktoré znižujú negatívne účinky poľnohospodárstva na životné prostredie. Mohlo by sa nazvať aj ekologickým.

Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje určitú filozofiu a súčasne i spôsob využívania a obhospodárovania vidieckej krajiny. Pramení zo širokej škály hodnôt, ktoré odrážajú realitu environmentálneho a sociálneho vedomia obyvateľstva, najmä roľníkov. Je založené na princípoch využívania autoregulačných mechanizmov prírody, striedania plodín na poli ako prirodzená ochrana plodín proti škodcom a chorobám, úrodnosť pôdy sa obnovuje používaním organických hnojív z chovu hospodárskych zvierat, pestovania medziplodín, biologickej ochrany rastlín, zákazu pesticídov, dusíkatých syntetických hnojív a dlhodobého uchovania úrodnosti pôdy. Obmedzuje znečistenie povrchovej a podzemnej vody na minimum a závislosť od neobnoviteľných druhov energie. Cieľavedome využíva diverzifikované energetické zdroje. Významné sú najmä hľadiská ochrany prírody a krajiny.
Súčasťou mojej práce je zber základných údajov počas návštev troch ekofariem v Žilinskom regióne, zistenie cenového ohodnotenia biopotravín a ich ponúkaný sortiment v obchodnej sieti a hypermarketoch. Informovanosť verejnosti o kvalite, výžive a hodnote biopotravín z ekologického poľnohospodárstva som skúmala prostredníctvom jednoduchej ankety.


2.Metodika práce

Cieľom mojej práce je objasniť podstatu ekologického poľnohospodárstva, zásady, ktoré musí spĺňať aby ním bolo, poukázať na význam konzumovania biopotravín voči konvenčným potravinám. Porovnať nutričné hodnoty potravín, ktoré denne konzumujeme a uvedomiť si, či to čo jeme je naozaj vhodné pre náš organizmus. Pri písaní tejto práce som vychádzala z informácii odborných publikácií určených pre študijný odbor agropodnikanie a cenným prameňom bol aj internet.


3.Citácie autorov

MUDr. Igor Bukovský z Ambulancie klinickej výživy prirovnáva biopotraviny k "potravinám z raja"

"Vynára sa otázka, akým spôsobom sa ekologické poľnohospodárstvo prejavuje na produktoch z hľadiska ich zloženia," konštatovala Ing. Terézia Šinková, CSc., z Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave na konferencii Nové trendy vo výžive

“Trvalo udržateľné poľnohospodárske systémy musia byť biologicky a ekologicky vyvážené, technicky realizovateľné, ekonomicky sebestačné a sociálne akceptovateľné.“ (DLOUHÝ,1995)

„Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo si vyžaduje principiálne nové politické rozhodnutia a definovanie sociálnej zodpovednosti, pretože jeho sociálne a environmentálne prínosy sú oveľa dôležitejšie ako finančný zisk.“
(STEHLO, 2001)4.Vlastná práca

4.1 rozdiely medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom

Principiálne rozdiely medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom v technologických postupoch a v potrebe energetických a materiálových vstupov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Šarapatka, Urban a kolektív – Ekologické zemědělství II. Diel, vydalo PRO-BIO Svaz ekologických zemědělcu, Šumperk 2005, Oľga Bogová – Aleternatívne poľnohospodárstvo,vydalo vydavateľstvo KONTAKT PLUS, s. r. o. Bratislava v roku 2005, Časopis pre enviromenálnu výchovu a filozofiu III. Ročník – Ďalekohľad 9/2006, Merkantil, s. r. o. Trenčín, vyšlo 15. októbra 2006
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.