Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dorozumievanie vtákov

Dorozumievajú sa rôznými zvukmi a pohybom tela. Len počas obdobia pytačiek môžeme počuť vlastný vtáčí spev. Ten plní dve funkcie: vymedzuje hranice teritória a má zaujať samičku. Pri pytačkách spieva len samček. Samička spieva, ak sa podieľa na obhajovaní teritória. Spev niekedy nevypovedá len o pohlaví spievajúceho vtáka, ale aj o tom, či už uzavrel pár alebo nie. V trópoch však žijú vtáky, ktorých partneri spievajú spoločne jednu slohu za druhou. Spev je na veľké vzdialenosti účinnejším dorozumievacím prostriedkom ako optické signály, ale pri pytačkách niektorých druhov sa často obe možnosti priam fascinujúcim spôsobom kombinujú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk