Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Manta (Manta birostris)

Manta (Manta birostris)
Je najväčšia zo všetkých rají. V najširšom mieste – od konca jednej plutvy po koniec druhej plutvy – meria 7 metrov a dosahuje neobyčajnú hmotnosť, až dve tony. Podobne ako ostatné raje aj ona má zvrchu silne sploštené telo a stuhnutú kostru, takže sa nemôže hýbať do strán. Na pohyb jej slúžia obrovské prsné plutvy spolu so sploštenými bokmi, ktoré vyzerajú ako krídla. Na rozdiel od väčšiny rají manta obýva otvorené moria. Obyčajne sa zdržiava v blízkosti kŕdľa kôrovcov alebo malých rybiek, ktoré sú jej hlavnou potravou. Má síce obrovský ústny otvor, ale pre väčšie zvieratá ani pre človeka nie je nebezpečná. Pláva so široko roztvorenou papuľou a naberá ňou otravu ako do veľkého vreca. Žiabrový kôš jej slúži ako cedidlo. Podobne ako mnoho malých rají žijúcich na otvorenom mori aj manta je živorodá. Rodí však len jedno mláďa, ktoré živí zo žĺtkového vaku a po vyliahnutí prijíma týmto orgánom živiny z matkinho tela. O podrobnostiach zo života manty toho veľa nevieme. Sústavnejšie ju pozorovať na šírom mori nie je možné a na chov v akváriu je predsa len priveľká. Ani jej jedálniček nedovoľuje držať ju dlho v zajatí. A tak zatiaľ sa musia vedci uspokojiť len s náhodným pozorovaním alebo so skúmaním práve ulovených živých exemplárov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk