referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Rozmnožovanie živočíchov- v skratke
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tasmanskydiabol
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 480
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
ROZMNOŽOVANIE ŽIVOČÍCHOV


NEPOHLAVNÉ ROZMNOŽOVANIE (vegetatívne= asexuálne)

- netvoria sa pohlavné bunky
- základom nového jedinca- telové bunky(somatické) rodičovského organizmu
- dcérske jedince => rozdelením rodič. organizmu, alebo skupiny jeho diploidných somatických buniek => potomstvo je vždy geneticky zhodné s rodičovským organizmom

- typické pre jednobunkové organizmy- prvoky
- pri jednobunkovcoch je vždy spojené s mitotickým delením jadra a rozdelením cytoplazmy materský jedinec- pozdĺžne (bičíkovce)
- priečne (nálevníky) na 2 rovnaké dcérske jedince alebo na viac nových jedincov

- mnohobunkové- sa nepohlavne rozmn. len zriedka
- rozšírené len v skupinách, kt. majú vysokú schopnosť regenerácie
nové jedince => delením a pučaním
- rodičovský jedinec sa rozpadne na niekoľko častí a z každej vznikne nový jedinec
Pučanie- mnoho foriem a je rozšírené napr. pri hubkách, pŕhlivcoch a mnohoštetinavcoch
-vonkajšie
- vnútorné
- dcérske jedince často zostávajú v spojení s materskými => kolónie (koraly)


POHLAVNÉ ROZMNOŽOVANIE

- v pohlavných žľazách –- špecializované pohlavné bunky- gaméty:
– nerozlíšené (izogaméty)
– rozlíšené(aminogaméty) na samičie vajíčka(ovum)
samčie spermie
- vždy haploidné, ich splynutím v procese oplodnenia => diploiná zygota- základ nového jedinca ,v zygote- kombinujú sa gény rodičov
- Potomstvo- získava dedičné znaky obidvoch rodičov
- Živočíchy- môžu sa rozmnožovať, len keď sú pohlavne dospelé
- prevláva v živočíšnej ríši
- predpoladá osobitosti, ako je- prejav sexuality, pohlavná dvojtvarosť, rozdiely v stavbe orgánov produkujúcich gaméty

-vonkajšie oplodnenie- splynutie gamét môže nastať aj mimo organizmu
- vodné živočíchy, napr. bezstavovce, ryby, obojživelníky
-vnútorné oplodnenie- väčšina živočíchov- nastáva, keď sú samčie pohlavné bunky prenesené do samičích pohl. orgánov

Konjugácia- prechodné spájanie 2 jedincov- vymieňajú si 1 jadro vzniknuté meiózou (nálevníky)

- oplodneniu predchádza pohlavné spojenie- kopulácia
Gonochorizmus - oddeleného pohlavia- majú buď len samčie alebo samičie pohl. orgány, v kt. sa vyvíjajú pohl. bunky ; väčšinou živočíchy schopné vyhladať aktívnym pohybom svojho sexuálneho partnera
sexuálny dimorfizmus -odlišnosť pohlavia- podmienená geneticky alebo fyziologickými . odlišnosťami, ako aj druhotnými pohlavnými znakmi
-menej nápadná samica a spravidla nápadnejší a mohutnejší samec
Hermafroditizmus- samčie a samičie pohlavné bunky sa vyvíjajú v organizme toho istého jedinca;
slimáky a dážďovky- pri kopulácii si spravidla 2 jedince navzájom vymieňajú spermie, lebo ich pohlavné bunky(samčie a samičie) nedozrievajú naraz
- samooplodnenie- keď je znížená pravdepodobnosť párenia (pásomnica)
Partenogenéza - rozmnožovanie aj bez oplodnenia- vajíčko vyvíja bez účasti spermie kôrovce, hmyz, niekt. ryby
- keď je dostatok potravy, priaznivé podmienky (vošky)
- nepriaznivé podmienky- pohlavne
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.