Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anatómia ucha

Anatómia ucha

Ucho je nielen orgán sluchu, ale zohráva aj úlohu pri udržiavaní polohy a rovnováhy tela. Polohový orgán je uložený vo vnútornom uchu. Ucho delíme na: vonkajšie ucho, stredné ucho, vnútorné ucho

Vonkajšie ucho: tvorí ušnica a vonkajší zvukovod. Ušnica je zložená z chrupaviek. Jej úlohou je zachovávať úlohy zvukovej vlny. Na ušnicu nadväzuje vonkajší zvukovod. Končí sa bubienkovou blanou / bubienkom /. Vonkajším zvukovodom sa prenášajú zvukové vlny na blanu bubienka, ktorá sa tlakovou vlnou rozkmitá.

Stredné ucho: je dutina medzi bubienkom a vnútorným uchom. Začína sa bubienkom. V dutine stredného ucha sa nachádzajú tri sluchové kostičky: kladivko, nákovka a strmienok. Ich hlavnou úlohou je prenos chvenia bubienka na štruktúry vnútorného ucha. Sluchové kostičky zosilňujú kmity bubienka. Vyrovnávanie tlaku v dutine bubienka zabezpečuje sluchová / Eustachova / trubica. Je to tenká rúrka, ktorá spája stredoušnú dutinu s nosohltanom. Vyrovnávanie tlaku je všeobecne známe a poznáme ho ako prasknutie v uchu, napr. pri zívaní, pri zmene nadmorskej výšky.

Vnútorné ucho: je uložené v spánkovej kosti. Jeho stavba je zložitá. Je v ňom uložený vlastný sluchový orgán sluchu a zároveň je to orgán na vnímanie polohy rovnováhy tela. Skladá sa z kostného a blanitého bludiska / labyrintu /. Kostené bludisko ma tieto časti: predsieň, slimák, tri polkruhovité kanáliky

Blanité bludisko vypĺňa priestory kostného slimáka a polkruhovitých kanálikov. Slimák je časť vnútorného ucha, v ktorej je uložený vlastný sluchový orgán – Cortiho orgán, obsahujúci receptorové bunky. Polkruhovité kanáliky obsahujú špeciálne receptory na zaznamenávanie polohy tela a jej zmeny. Vo vnútornom uchu sa začína VIII. hlavový nerv, ktorý vedie vzruchy z Cortiho orgánu a polkruhovitých kanálikov do mozgu.

Stavba ucha: vonkajší zvukovod, spánková kosť, predsieň bubienkovej dutiny, dutina bubienka / stredoušna dutina/, tri polkruhovité kanáliky, predsieňová časť predsieňovoslimákovitého nervu, slimákovi nerv, oválne okienko, slimák, Cortiho orgán, predsieň, okrúhle okienko, sluchová / Eustachova / trubica, strmienok, nákovka, kladivko, blana bubienka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk