Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Život v extrémnych podmienkach

Život v extrémnych podmienkach

Organizmy, ktorým sa najlepšie darí v extrémnych životných podmienkach, kde ostatné organizmy hynú, sa nazývajú: extrémofily

Poznáme rôzne typy extrémnych podmienok:
- púšte
- polárne oblasti
- tundry
- jaskyne
- hĺbky oceánov
- slané jazerá
- slané pôdy
- vysoké pohoria
- hlboké pôdy
- okolie sopiek
- podmorské gejzíry atď.

1. Púšte

- krajinná forma alebo región, na ktorom sa vyskytuje veľmi málo vodných zrážok

Limitujúce faktory: 
- voda
- teplota

a) Flóra
– trávy
– byliny
– polokry
– kry
– stromy

b) Fauna
– ťavy
– severoafrický fenek
– myšovky kengurovité
– severoafrické tarbíky
– americké sysle
– moloch tŕnitý
– hady
– jašterice
– škorpióny
– pavúky
– gekóny
– scinky

2. Polárne oblasti

1. arktída
2. antarktída

1. Arktída
- Arktídu tvorí Severný ľadový oceán, ktorý je po väčšinu roka zamrznutý, alebo pokrytý plávajúcimi ľadovými kryhami.

Limitujúce faktory:
- teplota
- snehová pokrývka
- ľadová pokrývka

Životné formy:
a) Flóra
– riasy
– machorasty
– lišajníky

b) Fauna
– pižmoň severský
– medveď biely
– líška polárna
– tulene krúžkované
– ryby ľadovky
– chvostoskoky a i.
2. Antarktída
- Antarktickú oblasť tvorí svetadiel Antarktída a priľahlé južné časti Atlantického, Indického a Tichého oceána.
- Životné podmienky drsnejšie než v Arktíde

Limitujúce faktory:
– teplota
– vietor
– snehová pokrývka
– ľadová pokrývka

Životné formy:
a) Flóra
– riasy
– lišajníky
– 2 druhy sem. r.

b) Fauna
– mokroskpické živočíchy
– tučniaky (tučniak cisársky)
– víchrovníky

3. Tundry

- je vegetačný typ polárneho a subpolárneho pásma.

Limitujúce faktory:
– teplota
– dĺžka trvania letného oteplenia nad 5-6 oC
– krátke vegetačné obdobie - 50 až 100 dní
– periodicita svetlej a tmavej časti dňa
– obmedzené zrážky

Životné formy:
a) Flóra
– machorasty
– lišajníky
– kry
– niektoré prisp. byliny

b) Fauna
– čmele
– motýle
– komáre
– mušky
– pakomáre
– strečok
– ľabtušky
– trasochvosty
– skaliariky
– trsteniariky
– snehuľa kapcavá
– snehuľa horská
– sova snežná
– krkavec
– rlumík pestrý
– líška polárna
– hranostaj
– líška polárna
– soby a i.

4. Jaskyne

- prírodný podzemný dutinový priestor, ktorý vzniká buď v krase postupným odplavovaním horniny, vo vulkanických horninách ako dutina po plynoch, alebo na pobreží pôsobením prílivových vĺn.

Limitujúce faktory:
– svetlo
– tma
– teplota
– vlhkosť

Životné formy:
a) Flóra
– plesne
– machy
b) Fauna
– odborný názov živočícha žijúceho v jaskynnom spoločenstve je troglobiont
– granáty
– červy
– hmyz
– mloky
– jaskynné ryby
– kôrovec krivák (Niphargus tatrensis)
– člankonožce
– netopiere a i.

5. Hĺbky oceánov

- pod 4000 m hĺbky je už v oceáne pásmo hlbočiny. Tvory tu žijúce čakajú na zvyšky potravy alebo mŕtve živočíchy, ktoré sem klesnú z plytších vôd. Oceánske dno je často pokryté slizkým bahnom, ktoré je bohatým zdrojom potravy.

Limitujúce faktory:
– množstvo prenikajúceho svetla
– hĺbka
– teplota vody

Život:
– planktón
– riasy
– vláknovka
– šabľovec
– hlbokomorské čerty (napr. Tahumatichtys, Melanocoetus...)
a mnohé ďalšie...

6. Slané jazerá

Limitujúce faktory:
– slanosť
– teplota

Život:
– niekoľko druhov rias
– krevety
– potápka žltokrká
– sokol sťahovavý
– orol bielohlavý
– veľká populácia kačíc a husí
– pelikán biely
– šabliarka modronohá
– soľankový morský rak (Artemia Franciscan)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk