referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Dvojčatá, trojčatá a ďalšie mnohopočetné narodenia
Dátum pridania: 07.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: susannah
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 803
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 


Väčšinou sa narodí len jedno dieťa. Niekedy sa však narodia aj dvojčatá, v zriedkavejších prípadoch aj trojčatá, štvorčatá, ešte zriedkavejšie pätorčatá, osemročatá a ďalšie. Mnohopočetné narodenia ma fascinujú. Je ich hneď niekoľko typov. Povieme si o všetkých typoch dvojčat, trojčat, štvorčat a pätorčat.

Dvojčatá

Sú dva typy dvojčat. Môžu byť buď jednovaječné(identické)alebo dvojvaječné(neidentické).

Jednovaječné(identické)dvojčatá vznikajú z jedného vajíčka oplodneného jednou spermiou, ktoré sa rozdelilo na dve časti. Preto sú vždy rovnakého pohlavia a majú rovnakú krvnú skupinu. Spravidlá sú navlas rovnaké, sú však medzi nimi určité malé fyzické odlišnosti.
Dvojvaječné(neidentické)dvojčatá vznikajú oplodnením dvoch vajíčok, ku ktorému výnimočne dochádza. Sú teda z dvoch rozličných vajíčok a dvoch rozličných spremií. Môžu byť rovnakého aj opačného pohlavia, majú odlišnú krvnú skupinu. Nie sú navlas rovnaké, môžu sa však dosť podobať, tak ako sa bežne súrodenci podobajú.
Vo veľmi výnimočných prípadoch existujú aj takzvané poloidentické dovjčatá, ktoré sú z jedného vajíčka, avšak z dvoch odlišných spermii. Takéto dvojčatá však málokedy prežijú.

Potom sú tu aj rôzne poruchy, napr. siamské dvojčatá.

Trojčatá

Sú tri typy trojčat; jednovaječné(identické), trojvaječné(neidentické), ale aj dvojvaječné, to znamená, že  dve z nich sú identické.
Jednovaječné(identické)trojčatá pochádzajú -podobne ako jednovaječné dvojčatá -z jedného vajíčka oplodneného jednou spermiou, ktoré sa rozdelilo na tri časti. Rovnako ako identické dovojčatá aj ony sú vždy rovnakého pohlavia, majú rovnakú krvnú skupinu a sú spravidlá navlas rovnaké ale sú medz nimi určité malé fyzické odlišnosti. Šanc, že sa narodia identické trojčatá, je 1 ku 200 miliónom.
Trojvaječné(neidentické)trojčatá pochádzajú z troch oplodnených vajíčok, teda z troch rozličných vajíčok a troch rozličných spermií. Princíp je rovnaký ako pri neidentických dvojčatách; môžu byť rovnakého aj opačného pohlavia, majú odlišnú krvnú skupinu a nie sú navlas rovnaké.
Dvojvaječné trojčatá vznikajú oplodnených dvoch vajíčok, z ktorých sa jedno rozdelí na dve časti. Dve z nich sú vlastne identické dvojčatá a tretie je neidentické.

Štvorčatá


Je niekoľko typov štvorčat. Povieme si o nich. 
Jednovaječné(identické)štvorčatá vznikajú z jedného oplodneného vajíčka, ktoré sa rozdelí na štyri časti.
Dvojvaječné štvorčatá vznikajú z dvoch oplodnených vajíčok. Sú dva typy dvojvaječných štvorčat.  Z dvoch oplodnených vajíčok sa buď jedno rozdelí na tri časti(identické trojčatá)a druhé sa nerozdelí vôbec alebo sa obe rozdelia na dve časti(dva páry identických dvojčat).
Trojvaječné štvorčatá vznikajú z troch oplodnených vajíčok, z ktorých jedno sa rozdelí na dve časti(identické dvojčatá).
Štvorvaječné(neidentické)štvorčatá vznikajú zo štyroch oplodnených vajíčok.

Pätorčatá


Pätorčatá sú pomerne zriedkavý jav, ale vyskytujú sa. Aj pätorčat je niekoľko typov.
Jednovaječné(identické)pätorčatá vznikajú z jedného oplodneného vajíčka, ktoré sa rozdelí na päť častí.
Dvojvaječné pätorčatá vznikajú z dvoch oplodnených vajíčok. Sú dva typy dvojvaječných pätorčat. Z dvoch oplodnených vajíčok sa buď jedno rozdelí na štyri časti(identické štvorčatá)a druhé sa nerozdelí vôbec alebo sa jedno rozdelí na tri časti(identické trojčatá)a druhé na dve časti(identické dvojčatá).
Trojvaječné pätorčatá vznikajú z troch oplodnených vajíčok. Takisto sú dva typy trojvaječných pätorčat. Z troch oplodnených vajíčok sa buď jedno rozdelí na tri časti(identické trojčatá)a ďalšie dve sa nerozdelia vôbec alebo sa dve rozdelia na dve časti(dva páry identických dvojčat)a tretie sa nerozdelí vôbec.
Štvorvaječné pätorčatá vznikajú zo štyroch oplodnených vajíčok, z ktorých sa jedno rozdelí na dve časti(identické dvojčatá).
Päťvaječné(neidentické)pätorčatá vznikajú z piatich oplodnených vajíčok.
Pravdaže, existujú aj šesťtorčatá, sedemtorčatá, osemtorčatá a viac, ktoré sú ešte zriedkavejšie. Tiež ich môže byť niekoľko typov a princíp je v podstate rovnaký ako pri vyššie spomenutých.
 
Galéria k článku [5]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.