referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Pondelok, 19. apríla 2021
Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Dátum pridania: 30.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 771
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Výška a intenzita pomoci :

Pomoc sa môže poskytnúť do 50 % nákupnej ceny dávkovacieho zariadenia do 7000,- € na jedno dávkovacie zariadenie.

Celkový výška pomoci poskytnutá jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť 7 500,- € v súčte za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.
Tento strop sa uplatňuje bez ohľadu na formu pomoci a cieľ, ktorý sleduje.

1, Podmienky poskytnutia pomoci :
A, má vyrovnané finančné vzťahy zo štátnym rozpočtom
( potvrdenie daňový úrad platnosť 30 dní )
B, neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania ( vyhlásenie žiadateľa )
C, nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
( vyhlásenie žiadateľa )
D, nepoberá dotácie na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka alebo z iných verejných zdrojov

2, Pomoc sa môže poskytnúť chovateľovi, voči ktorému nie je vedený výkon rozhodnutia

3, Pomoc sa môže poskytnúť chovateľovi, voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Mechanizmus poskytovania pomoci :
Žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu na základe výzvy na príslušné regionálne pracovisko platobnej agentúry.
V prípade, že žiadateľ o dotáciu žiada o refundáciu nákladov na dávkovacie zariadenie, ktoré už nakúpil v príslušnom roku, k cenovej ponuke za nákup dávkovacieho zariadenia doloží aj kópie účtovných dokladov o nakúpenom dávkovacom zariadení a doklady o úhrade.

Platobná agentúra overí cez Ministerstvo financií SR, či žiadateľ o dotáciu prijal v predchádzajúcom období dvoch fiškálnych rokov a v prebiehajúcom fiškálnom roku minimálnu pomoc podľa NK č. 1535/2007.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády č. 264/2009 kde sa mení a dopĺňa NV SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve. , Nariadenie vlády č. 381/2009 Podporné opatrenia v pôdohospodárstve, Schéma minimálnej pomoci na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka pre chovateľa
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.