referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alan, Alana
Pondelok, 8. marca 2021
Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Dátum pridania: 30.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 771
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Prepočíta, či oprávnená požiadavka na poskytnutie dotácie podľa tejto schémy v súčte s prijatou pomocou v predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokoch a v prebiehajúcom fiškálnom roku nepresiahne hranicu 7 500,- €. V prípade, že žiadateľ už vyčerpal stanovenú čiastku 7 500,- € v predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokoch a v predchádzajúcom období prebiehajúceho fiškálneho roka, platobná agentúra dotáciu neposkytne.
V prípade, že súčet oprávnenej požiadavky na poskytnutie dotácie a pomoci poskytnutej v predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokoch a v prebiehajúcom fiškálnom roku nepresiahne hranicu 7 500,- € platobná agentúra poskytne len takú čiastku, aby sa tento súčet rovnal stanovenej hranici 7 500 €.

V roku 2009 požiada ministerstvo MF SR o prevod kapitálových finančných prostriedkov, ktoré sú určené na účel poskytnutia pomoci na rok 2010 a platobná agentúra poukáže finančné prostriedky chovateľovi v roku 2010.

Transparentnosť a monitorovanie :

Ministerstvo štvrťročne oznamuje MF SR poskytnutie pomoci podľa tejto schémy a to do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom sa pomoc poskytla. Príjemca pomoci podľa tejto schémy štvrťročne oznamuje MF SR prijatie pomoci, a to do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom pomoc prijal. Ministerstvo a príjemca pomoci predkladajú oznámenia o poskytnutí pomoci podľa tejto schémy a oznámenia o prijatí pomoci na príslušnom formulári. Platobná agentúra predloží ministerstvu do 10. februára nasledujúceho roku po roku poskytnutia pomoci podľa tejto schémy prehľad o poskytnutej pomoci za príslušný rok. Ministerstvo predkladá MF SR do 15. Februára nasledujúceho roku po roku poskytnutia pomoci podľa tejto schémy kumulatívny prehľad poskytnutej pomoci za príslušný rok.

Kontrola a vnútorný audit :
Na vykonávanie kontroly sa vzťahuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon o štátnej pomoci. Ministerstvo a platobná agentúra kontrolujú podľa zákona o finančnej kontrole dodržiavanie podmienok, za ktorých sa dotácia poskytla, ako aj ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť poskytnutej dotácie. MF SR je podľa § 24 zákona o štátnej pomoci oprávnené kontrolovať poskytnutie pomoci podľa tejto schémy u poskytovateľa a na ten účel je oprávnené si overiť potrebné skutočnosti aj u príjemcu štátnej pomoci.

Subjekty finančnej kontroly sú :
A, útvary kontroly ministerstva a platobnej agentúry
B, MF SR
C, Správa finančnej kontroly
D, Najvyšší kontrolný úrad SR
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády č. 264/2009 kde sa mení a dopĺňa NV SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve. , Nariadenie vlády č. 381/2009 Podporné opatrenia v pôdohospodárstve, Schéma minimálnej pomoci na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka pre chovateľa
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.