referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcel
Utorok, 20. apríla 2021
Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Dátum pridania: 30.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 771
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Trvanie schémy :
Platnosť schémy končí 31.12.2013. Posledný termín predloženia žiadosti o dotáciu je 31.10.2013

Prílohy :
Potrebné prílohy sú podľa nariadenia vlády č. 381/2009 Z. z.

§ 30a : Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka.

1, Dotáciu na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka / dávkovacie zariadenie / možno poskytnúť :
A, podniku podľa osobitného predpisu
B, chovateľovi podľa osobitného predpisu
2, Dotáciu podľa bodu 1 možno poskytnúť do 50 % nákupnej ceny dávkovacieho zariadenia do 7 000 € na jedno dávkovacie zariadenie.
3, Oprávnené náklady na poskytnutie dotácie podľa bobu 1 sú náklady na nákup dávkovacieho zariadenia.
4, Dotáciu možno poskytnúť, ak sa žiadateľ zaviaže využívať dávkovacie zariadenie najmenej 3 roky.
5, Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa bodu 1 :
A, kópia technickej dokumentácie o nakupovanom dávkovacom zariadení
B, cenová ponuka na nákup dávkovacieho zariadenia
C, kópia rozhodnutia o pridelení individuálnej mliečnej kvóty ( pre príslušného dodávateľa mlieka )
D, vyhlásenie žiadateľa, že dávkovacie zariadenie bude využívať najmenej 3 roky
E, kópia rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o technickej spôsobilosti dávkovacieho zariadenia
F, kópia rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o vhodnosti umiestnenia dávkovacieho zariadenia
G, vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch finančných rokov a v príslušnom finančnom roku ( príloha č. 5 )

Oprávnené náklady :
Za oprávnené náklady sa považujú náklady, ktoré vznikli v príslušnom kalendárnom roku pred predložením žiadosti o dotáciu platobnej agentúre, ak sa dotácia poskytne podľa § 30a.
Prílohy k žiadosti podľa § 30 a NV SR č. 381/2009 a NV č. 264/2009 Podporné opatrenia v pôdohospodárstve sú :
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády č. 264/2009 kde sa mení a dopĺňa NV SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve. , Nariadenie vlády č. 381/2009 Podporné opatrenia v pôdohospodárstve, Schéma minimálnej pomoci na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka pre chovateľa
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.