referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Výška priamych platieb v roku 2009 I
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 373
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 


Podmienky sú pre všetkých rovnaké:

Žiadosť o priame platby môže predložiť osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť na území Slovenska. Peniaze tak môžu dostať cudzie právnické či fyzické osoby.
Podmienka na poskytnutie podpory nie je ani platenie nájomného vlastníkom pôdy.

Priame platby sa poskytujú výslovne za to, že farmár alebo družstvo ( užívateľ poľnohospodárskych pozemkov ) či iný nájomca obhospodaruje pôdu, že ju udržiava v kultúrnom stave.

Priame platby na rok 2009:
- jednotná platba na plochu 121,60 €/ha,
- platba na pestovanie energetických plodín 45,00 €/ha,
- osobitná platba na cukor 546,69 €/ha,
- osobitná platba na ovocie a zeleninu 40,50 €/ha,
- prechodná platba na rajčiaky 831,48 €/ha.

Farmár môže dostať aj viac finančných prostriedkov, podľa toho, do koľkých schém pomoci sa prihlási.

Spôsob predloženia žiadosti:
Žiadosti sa predkladajú na regionálnych pracoviskách PPA (PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra) v termínoch určených nariadeniami vlády - zvyčajne do 15 mája.

Deklarácia nájmu:
Oznámenia o začatí prijímania žiadostí uverejňuje agentúra na stránke www.apa.sk. Každý rok farmár a poľnohospodár deklaruje, že obhospodaruje určité parcely.

Záver:
Pôdohospodárska platobná agentúra vyvíja úsilie, aby aj v tomto roku začali schvaľovať priame platby ešte koncom roka s tým, aby mohla byť väčšina týchto platieb vyplatená počas decembra 2009.

MP SR oznamuje, že výška sadzieb pre doplnkové národné priame platby:


- (doplnková platba na plochu, platba na chmeľ) podľa §4 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 114/2009 podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe bude zverejnená začiatkom mesiaca november 2009.

Záver : Na základe vestníka MP SR č. 23/2009 zo dňa 5.11.2009 - Oznámenie ministra pôdohospodárstva o výške doplnkových národných platieb v RV roku 2009 č. 1543/2009-100

v roku 2009 budú doplnkové priame platby v nasledovnej výške :

Doplnková platba na plochu 32,00 €/ ha
Platba na chmeľ 322,00 €/ ha


Doplnková priama platba (DPP), náhrada za POP –
( Plodiny na ornej pôde).
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.