Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svaly

Sval je zreteľne ohraničený útvar svalového tkaniva. Je to pohybový orgán živočíchov, vrátane človeka.

Jeho najpodstatnejšou zložkou sú svalové bunky, ktoré majú schopnosť sťahu - kontrakcie a uvoľnenia - relaxácie.

Rozoznávame 3 druhy svalov:
priečne pruhovaný (kostrový) sval
hladký sval
srdcový sval - osobitná kategória

Svaly vykonávajú pohyb. Zmenu veľkosti zreničky, tlkot srdca, prehĺtanie jedla, dýchanie- všetky tieto pohyby robia svaly. Pracujú ťahom a skladajú sa z buniek, ktoré sa môžu sťahovať, čiže skracovať. Sťahy vyžadujú energiu a na uvoľňovanie energie je zasa potrebné nepretržité zásobovanie živinami a kyslíkom. Tým sa vysvetľuje, prečo pri namáhavom cvičení bije naše srdce rýchlejšie a zvyšuje sa prietok krvi, aby sa k svalom dostalo viac živín a kyslíka.

Svaly, ktoré si najviac uvedomujeme, sú kostrové svaly, čiže tie, ktoré hýbu telom. Kostrové svaly sa pripájajú ku kostiam pevnými nepružnými šľachami. Tieto svaly sú ovládané vôľou, to znamená, že robia to, čo im prikážeme. Keď dostanú signál z mozgu, skrátia sa a ťahajú kosti, ku ktorým sú pripevnené. Ostatné typy svalov pracujú automaticky, či spíme alebo nie. Sú to vôľou neovládateľné svaly a nachádzajú sa v črevách, močovom mechúre a v iných častiach tela. Mozog im hovorí, čo majú robiť, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ďalší typ vôľou neovládateľného svalu, srdcový sval, umožňuje srdcu samostatne pracovať.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk