Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Eukaryotická a prokaryotická bunka

BUNKA

- staršia bunka je eukaryotická,
- nepravé jadro nie je oddelené od cytoplazmy jadrovou membránou,
- vírus- 1DNA molekula obalená bielkovinou.

Prokaryotická bunka:

  • inklúzie - neživé časti bunky (tuky, soli),
  • cytoplazma - roztok, v ktorom prebiehajú všetky životné funkcie,
  • cytoplazmatická membrána - jediná membrána v prokaryotickej bunke,
  • rybozómy - slúžia na tvorbu bielkovín,
  • bičík - zabezpečuje pohyb.

Eukaryotická bunka:

1) Bunkové povrchy    a) cytoplazmatická membrána (selekcia prijatých a vybraných látok),
                                 b) bunková stena (opora a tvar bunky),
2) Cytoplazma - prostredie, v ktorom prebiehajú všetky životné funkcie; výmena látok a energie,
3) Organely:

a)membránové - sú oddelené od cytoplazmy membránou:

JADRO

- oddelené dvojitou jadrovou membránou, v ktorej sú póry,
- koordinačné a rozmnožovacie centrum bunky,
- červené krvinky cicavcov nemajú jadro,
- základná vnútorná hmota je chromatín (DNA+ bielkoviny),
- môže v ňom byť jadierko (nestála organela, pri delení sa stráca).

PLASTIDY

- oddelené dvojitou membránou, len v rastlinnej bunke:
a) chloroplasty (chlorofyl A- fotosynteticky aktívne zelené farbivá),
b) leukoplasty (v zásobných bunkách, biele farbivo, ukladá sa v nich škrob),
c) chromoplasty (fotosynteticky neaktívne farbivá- žlté, červené, hnedé, kartoneoidy, xantofyly).

MITOCHONDRIE

- metabolické, dýchacie, energické centrum bunky,
- základná vnútorná hmota je matrix,
- smerom od membrány do vnútra mitochondrie vystupujú priehradky tzv. kristy (2 biomembrány) – enzými sú na kristách cukor (glukóza) + O₂ » energia + CO₂ + H₂O.

RYBOZÓMY

- nemajú membránu,
- tvorba bielkovín,
- zloženie: RNA (nukleová kyselina) + bielkovina.

ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM

- slúži na úpravu a výrobu látok, ktoré bunka produkuje » metabolické centrum,
a) drsná forma (na povrchu rybozómy, bielkovinová povaha),
b) hladká forma (vytvára vitamín D, lipidová povaha).

GOLGIHO APARÁT

- úprava látok produkovaných bunkou,
a) syntetická forma (syntetizujú enzými),
b) sekrečná forma (vezikuly).

VAKUOLA

- typická pre rastliny a huby,
- zásobáreň látok (odpadové, fosbivá, rozkladné- lytické),
- podmieňuje vnútrobunkový tlak.

Mladá bunka - veľa malých vakuol. Stará bunka - jedna veľká vakuola, ktorá vypĺňa skoro celé vnútro bunky a cytoplazmu s organelami zatláča k cytoplazmatickej membráne.

LYZOZÓMY

- len v živočíšnej bunke,
- obsahujú hydrolytické (rozkladné) enzými,
- zastupujú funkciu vakuoly, vždy sú malé.

b) fibrilárne - majú pohybovú a mechanickú funkciu, sú pružné, majú schopnosť naťahovať a skracovať sa.

KOSTRA BUNKY - CYTOSKELET

- podporná funkcia (zabezpečuje priestorové rozloženie organel), mechanická funkcia (tvar),
- tvoria ju: mikrotubuly, mikrofilamenty, intermediárne filamenty (prechodné vlákna).

MIKROTUBULY

- dlhé rúrky pri povrchu bunky (deliace vretienko).

MIKROFILAMENTY

- jemné vlákna,
- zabezpečujú pohyb cytoplazmy v bunke, pohyb bunky (anebolitý, meňavkovitý).

INTERMEDIÁRNE FILAMENTY

- spevňovacia funkcia; odolné voči ťahu a tlaku.

CHROMOZÓMY

- tvorené nukloproteínovými vláknami (nukleová kyselina DNA+ základ); DNA je obalená kyselinou - uložená genetická informácia.

MITOTICKÝ APARÁT

- dôležitý pri delení bunky - mitóze (nepriame delenie),
- zabezpečuje presné rozdelenie chromozómov do dcérskych buniek,
- základom je centriola - deliace vretienko (schopnosť kontrakcie, pri bunkovom delení priťahuje k pólom rozdelené chromozómy).

Neživé súčasti bunky

- tukové kvapôčky, škrobové zrná, sekréty (rezervné látky bunky),
- najčastejšie sa nachádzajú v cytoplazme, vakuolách,
- nemajú veľký význam,
- sú to kryštalické útvary (inklúzie).


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk