Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ropa

Ropa

Čo je ropa?
Ropa, tiež nazývaná čierne zlato, je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánov, nafténov a menej aj arénov a polárnych zlúčenín (živice, asfaltény a iné). Najmä anglická literatúra dodáva, že ropa môže byť okrem kvapalného skupenstva aj plynná alebo tuhá, ale bežne sa takto označuje iba kvapalná ropa. Čím je ropa staršia, tým je ľahšia a obsahuje menej asfaltu a viac uhlovodíkov.

Ako ropa vznikla?
Vznik ropy vysvetľujú dve navzájom si odporujúce teórie a nimi sú organická a anorganická:

Anorganický pôvod ropy predpovedal ruský chemik Mendelejev, podľa ktorého vznikla pôsobením ťažkých kovov, keď sa vyskytovali blízko zemského povrchu.
Organický pôvod je uznávaný väčšinou vedcov. Predpokladá sa, že ropa vznikla z prehistorických živočíšnych a rastlinných zbytkov podrobených rozkladu. Tie sa pôsobením tepla zmenili najprv na kerogén, následne na živicu a nakoniec na ropu a zemný plyn.

Ťažba ropy na Slovensku
Ropa sa na Slovensku ťaží najmä vo Viedenskej panve (ložiská Gajary a Dúbrava), gazolín* vo Východoslovenskej nížine (Senné, Stretava, Ptrukša). Celková spotreba suroviny je však takmer výlučne krytá dovozom, keďže podiel domácej produkcie ropy na spotrebe predstavuje len 1 %. Okrem vrtov existujú aj prírodné vývery ropy ako napr. v Korni na Kysuciach. Takéto pramene ropy, však nie sú na odbyt, pretože je jej tam veľmi málo.

Význam ropy
- 95% všetkých potravín je vypestovaných za pomoci ropy,
- 95 % dopravy sprostredkovávajú ropné deriváty,
- bez herbicídov, pesticídov a hnojív vyrábaných z ropy si dnes nemožno predstaviť moderné poľnohospodárstvo a produkciu potravín, ako ju dnes poznáme.

* gazolín – skvapalnený zemný plyn


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk