Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Informačný systém v nemocniciach ZOA 5

Informačný systém v nemocnici

Sústreďuje pozornosť na pacienta a umožňuje lepšiu informovanosť ošetrujúceho lekára. Je tvorený klinickým informačným podsystémom a administratívnym informačným podsystémom.

ADMINISTRATÍVNY INFORMAČNÝ PODSYSTÉM
-registrácia pacientov; príjem na posteľové oddelenie; prepustenia...
-tento systém ← identifikačné údaje (meno, dátum narodenia...)

KLINICKÝ INFORMAČNÝ PODSYSTÉM
-údaje, ktoré sa týkajú zdravia a starostlivosti

Základné funkcie:
-poskytovanie záznamu o pacientoch
-výmena informácií
-podpora rozhodovania pomocou expertných systémov
-vytváranie databázy
-podpora vzdelávania

Ochrana údajov:
-údaje o pacientoch nesmú byť dostupné iným osobám ako sú zdravotnícky pracovníci, ktorí ich potrebujú
-zdravotnícky pracovník zachováva anonymitu pacientov

Ciele nemocničným informačných systémov:
Zlepšuje starostlivosť pretože:
-znižuje náklady na potrebnú lekársku starostlivosť
-zlepšuje starostlivosť o pacientov
-monitoruje kvalitu služieb
-získava a eviduje poznatky o pacientoch
-umožňuje komunikáciu medzi klinickými pracovníkmi


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk