referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Organizmy a ich životné prostredie
Dátum pridania: 26.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jucinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 453
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 

Organizmy a ich životné prostredie

Zložky prostredia:

- abiotické: voda, vzduch, slnečné žiarenie, pôda (neživé);
- biotické: organizmy (živé).

- ekológia je veda ktorá skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím;
- primárna biomasa- sú to organické látky vyrobené rastlinami pri fotosyntéze. Slúži ako potrava ostatným organizmom.

Abiotické faktory

SLNEČNÉ ŽIARENIE:

- zdroj svetelnej energie (základná podmienka fotosyntézy),
- zdroj tepla (ovplyvňuje rýchlosť a priebeh životných procesov).

VODA:

- súčasť tiel organizmov – transport látok v organizme,
- rozpúšťadlo –podmienka chemických procesov,
- zdroj vodíka- podmienka fotosyntézy,
- zdroj kyslíka- dýchanie vodných organyzmov,
- životné prostredie- podmienka života vodných organizmov.

VZDUCH:

- zdroj kyslíka (21%) - podmienka dýchania,
-zdroj CO2 (0,03%) – podmienka fotosyntézy,
- zdroj dusíka (78%) – podmienka syntézy bielkovín.

PôDA:

- zdroj anorganických látok- súčasť výživy organizmov,
- zdroj anorganických zvyškov- potrava pre rozkladače,
- životné prostredie –upevnenie koreňov rastlín,
- podmienka života pôdnych organizmov,

Biotické zložky

- jedinec,
- populácia: skupina jedincov toho istého druhu žijúcich v určitom čase na určitom mieste,
- spoločenstvo organizmov (biocenóza): všetky druhy organizmov žijúcich v určitom čase na určitom mieste,
- ekosystém: spoločenstvo organizmov + neživé zložky prostredia,
- ekologická nika: súbor nárokov nevyhnutných pre život jedinca.

Vlastnosti populácie:

- veľkosť = počet jedincov tvoriacich populáciu,
- hustota = počet jedincov na jednotku plochy alebo objemu,
- priestorová štruktúra = rozmiestnenie v prostredí – náhodná, pravidelná, zhlukovitá,
- veková štruktúra = zastúpenie jedincov rôzneho veku, ak prevládajú mladé jedince populácia sa rozrastá, ak staré - zaniká,
- pohlavná štruktúra = zastúpenie samcov a samíc,
- populačný rast = pomer medzi narodenými a uhynutými jedincami.

Vzťah organizmu a prostredia

- tolerancia (znášanlivosť) = schopnosť znášať rôzne podmienky prostredia,
- ekologická valencia = rozpätie hodnôt faktora, ktoré organizmus znáša.

Široká valencia= prispôsobivé - kozmopolitné - po celom svete (vrabec).
Úzka valencia = málo prispôsobivé - bioindikátori – špecializované na určité podmienky (kamzík).
Limitujúci faktor = faktor, ktorý ohrozuje život organizmu (rastlina bez vody).

Vzťahy medzi organizmami

Rozdelenie:

- neutrálne
- kladné
- záporné

1. symbióza = spolunažívanie dvoch alebo viacerých organizmov, pričom zučastnení majú zo spolužitia prospech (klaun - sasanka).
2. konkurencia = vzťah organizmov, pri ktorom si organizmy robia nárok na to isté (burina- slnečnica).
3. predácia = predátor loví korisť (jastrab- hraboš).
4. parazitizmus = vzťah cudzopasníka a živého hostiteľa ( pásomnica- človek).
5. neutralizmus = vzťah neutrálny- neovplyvňujú sa.
6. komenzalizmus = vzťah pri ktorom má jeden organizmus úžitok a druhému to nevadí (brečtan – strom).

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.