Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Voda a život

Voda a život

Význam vody: - život vznikol vo vode,
                      - voda je súčasťou tiel organizmov,
                      - je to rozpúšťadlo,
                      - umožňuje prenos (transport) látok,
                      - má termoregulačnú funkciu,
                      - chemické reakcie.

Vodný ekosystém

Abiotické vlastnosti vodných ekosystémov
1.) chemické: - obsah solí –voda môže byť sladká, slaná, brakická
- obsah kyslíka - dýchanie vodných organizmov
- obsah CO2 - fotosyntéza - vodné rastliny

2.) fyzikálne: - teplota 4˚C - nezamŕza,
- prúdenie vody- obohacovanie o kyslík, živiny,
- pasívny pohyb oraganizmov,
- priepustnosť svetla do 200m.

Konkrétne druhy rastlín a živočíchov sa vyskytujú vo vode podľa toho, aké abiotické podmienky má voda. Vytvárajú vodné spoločenstvo organizmov.
- producenti = autotrofné organizmy,
- konzumenti = heterotrofné organizmy,
- reducenti = konzumujú odumreté časti organizmov.

Typy vodných ekosystémov: - stojaté vody (rybník, jazero),
                                          - tečúce vody (rieka, potok),
                                          - minerálne a termálne pramene.

STOJATÉ VODY:
V bahnitom dne nájdeme: baktérie, obrúčkavce, mäkkýše, kôrovce. Voľne vo vode žijú ryby obojživelníky, plazy a planktón.

TEČÚCE VODY:
Dolný tok- prúd vody,
- obsah kyslíka,
- voda je studená,
- nevyskytuje sa planktón a vodné rastliny.
Stredný + Horný tok –menší obsah kyslíka
- pomalší prúd,
- planktón a vodné rastliny,
- viac živín.

PLANKTÓN = slúži ako potrava väčším organizmom. Tvoria ho malé organizmy.
- fytoplanktón: riasy, sinice= cynobaktérie.
- zooplanktón: ikry rýb, vajíčka obojživelníkov.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk