Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vodné rastliny, riasy

VODNÉ RASTLINY
1.) poskytujú kyslík ostatným organizmom,
2.) sú potravou pre vodné organizmy,
3.) tvoria prostredie – úkryt pre vodné organizmy a miesto na rozmnožovanie,
4.) vytvárajú tieň a zabraňujú prehrievaniu vody.

RIASY

- autotrofné (sebestačné) organizmy,
- veľkosť: od mikroskopických rozmerov až po 10 metrov,
- telo rias – stielka = rastlinné telo nemá cievne zväzky a pravé rastlinné orgány
- nižšie rastliny.

TYPY STIELOK
1.) jednobunková - pohyblivá (červenoočko)
                          - nepohyblivá (clorella)
2.) mnohobunková - vláknitá (žabí vlas)
                            - pletivová (chara)

Kolónia = súbor jednobunkových rias, ktoré žijú pokope.

Závitnicovka
Mnohobunková, vláknitá riasa. Chloroplasty má zvinuté do závitnice.

Žabý vlas
Mnohobunková, vláknitá riasa. Rastie prichytená o podklad.

Chara
Mnohobunková spletivová riasa. Časti - pakorienky, pabyľka, palístky. Dorastá do jedného metra. Rastie na brehoch sladkých a brakických vôd. Vzhľadom pripomína prasličku.

Žabie sämä

Rastie len v čistých vodách. Stavbou pripomína charu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk