Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vyššie rastliny a živočíchy sladkovodného prostredia

VYŠŠIE RASTLINY A VODNÉ PROSTREDIE

KORNUS = telo vyšších rastlín
Má pravé rastlinné orgány, má cievne zväzky.
Orgány: - vegetatívne = vyživiovacie( koreň stonka listy)
             - rozmnožovacie = generatívne (kvet, plod, semená)

Červenavec plávajúci/kučeravý
Rastie v stojatých vodách. Má oválne listy a klasovité súkvetie. Je to obojživelná rastlina t.j. dokáže sa prispôsobiť životu na púšti.

Žaburinka menšia

Telo tvorí len lístok a korienok. Pláva na hladine, korienok nie je zakorenený. Celým telom prijíma živiny. V lete sa vegetatívne rozmnožuje rozrastaním až pokryje celú vodnú hladinu.

Vodamor kanadský

Invázna rastlina- z akvárií sa dostal do voľnej prírody, vytláčal pôvodné rastlinstvo a pri premnožení spôsobuje zahnievanie.

Lekno biele a leknica žltá

Rastú v stojatých čistých vodách. Sú to invázne rastliny. Sú zakorenené v bahnitom dne. Listy a kvety plávajú na hladine.

PLOSKAVCE
Žijú v stojatej, ale mierne tečúcej vode, pod kameňmi (listami). Dosahujú dĺžku do 3cm.

Ploskuľa mliečna
Má dvojstranne súmerné telo (biraterálne). Pohybuje sa vďaka sťahov svaloviny, vďaka víreniu bŕv na povrchu tela a produkuje sliz, ktorý jej pohyb uľahčuje. Na jej tele vieme rozlíšiť prednú, zadnú, brušnú a chrbtovú časť tela. Živí sa riasami, drobnými živočíchmi a organickými látkami. Potravu prijíma ústnym otvorom s vysúvateľným hltanom. Na ktorý nadväzuje slepo ukončené črevo. Nestrávené zvyšky ústnym otvorom (prijímací = vyvrhovací). Má schopnosť regenerácie. Rozmnožuje sa pohlavne, je hermafrodit, dva jedince si vymenia spermie.

MäKKÝŠE
Majú mäkké telo chránené schránkou – produkt plášťa.

Delenie: - ulitníky
             - lastúrniky
             - hlavonožce

ULITNÍKY
Stavba tela:
Svalnatá noha - zabezpečuje pohyb - predná časť = hlava, na nej sú tykadlá: -hmatové, -zrakové
- ústny otvor = jazýček RADULA slúži na strúhanie potravy,
Schránka (ulita)
Vnútornostný vak- natrvalo uložený v ulite, v ňom sú uložené všetky orgány.

Zástupcovia
Vodniak vysoký – dýcha pľúcnymi vakmi vzdušný kyslík
Kotúľka veľká - dýcha pľúcnymi vakmi vzdušný kyslík
Močiarka živorodá - má žiabre

Ulitníky su väčšinou hermafroditi. Dva jedince si vymenia spermie, ktoré si uložia do semenných vačkou. Nastáva priamy vývin.

LASTÚRNIKY

Zloženie schránky: - vnútro = perleť
                            - stred CaCO3
                            - povrch= tenká vrstva organickej hmoty
Svalnatá noha - nemá odlíšenú hlavu, slúži na pomalé posúvanie po dne.
Zmysli -vnímanie polohy tela
Prijímací otvor (sifón) - príjem vody s potravou a kyslíkom
Vyvrhovací otvor (sifón) -nachádza sa nad prijímacím. Vylúčenie vody.
Dýchajú žiabrami. Sú indikátormi čistoty prostredia.
Rozmnožovanie: pohlavné, gonochoristi – oddelené pohlavia, vonkajšie oplodnenie, nepriamy vývin ( z oplodneného vajíčka - larva = žije paraziticky, prisadnuto)

Zástupcovia
Škľabka veľká
Korýtko rybničné
Korýtko prirastené
Perlorodka riečna

OBRÚČKAVCE
V sladkých vodách žijú z obrúčkavcov: máloštetinavce a pijavice

Článkovanosť: a.) rovnomerná (homonómna) - dážďovka
b.) nerovnomerná (heteronómna) - pijavica


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk