Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Neživé faktory prostredia organizmov

Neživé faktory prostredia organizmov
  • Svetlo
  • Vzduch
  • Teplo
  • Voda

Ale patrí medzi ne napríklad aj: neviditeľné žiarenie, pôda, klíma, oheň.

Svetlo: Viditeľná časť žiarenia, svetlo, patrí k najvýznamnejším ekologickým faktorom. Je to jeden zo základov pre život. Na zemský povrch dopadá priame svetlo zo Slnka. Svetlo má zásadný význam pre fotosyntézu. Svetlo je dôležité pre rastliny a rastliny potrebné pre zvieratá alebo človeka (kyslík). Dôležité je aj svetlo ktoré vyžaruje mesiac.

Teplo: Teplo patrí k najdôležitejším podmienkam života. Jeho hlavným dodávateľom je Slnko. Od tepla závisí mnoho. Získavaním energie sa udržuje teplota tela. Sú živočíchy, ktoré nereagujú na teplotu a iným zas pomáha udržať si ju srsťou, perím ...

Vzduch: Vzduch, hlavne jeho zložky, kyslík (21%) a oxid uhličitý (0,03%), sú základnou podmienkou existencie života. Okrem týchto látok obsahuje aj dusík (78%). Kyslík je potrebný pre dýchanie organizmov. Oxid uhličitý vzniká dýchaním rastlín a niektorých živočíchov. Dusík príjma baktérie.

Voda: Voda patrí k nevyhnuteľným podmienkam života. Voda je súčasťou veľmi dôležitých chemických procesov. Základ pre všetky živočíchy, rastliny, aj človeka je voda. Voda je zlúčenina vodíka a kyslíka.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk