referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Zdravie a správanie človeka
Dátum pridania: 17.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zizou
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 839
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 28m 20s
Pomalé čítanie: 42m 30s
 

Semestrálna práca z predmetu Ochrana človeka a bezpečnosť pri práci

Téma: Zdravie a správanie človeka

2 ANOTÁCIA

Kniha známych amerických autorov z dvoch univerzít v Kalifornii prináša mimoriadne aktuálne, zaujímavé a užitočné informácie o vzťahoch medzi správaním ľudí, zdravím a naj-častejšími chorobami, ktoré sú hlavnými príčinami zhoršenia kvality života, invalidizácie a úmrtí. Je síce „šitá“ na pomery v USA, avšak skúsenosti v nej obsiahnuté možno účinne vyu-žiť pri transformácii nášho zdravotníctva i celej spoločnosti; upozorňuje, s akými problémami sa môžeme stretávať, ktorým by sme sa mali vyhnúť a ako ich riešiť.

K problematike správania, zdravia a choroby autori v 19 kapitolách knihy pristupujú nie-len z psychologického a medicínskeho hľadiska, ale oveľa komplexnejšie.

Dôraz kladú na epidemiologické, sociologické aspekty, na pravidlá metodológie výskumu a osobitne si všímajú aj aspekty ekonomické. Veľkým prínosom knihy sú poznatky o metó-dach a intervenčných programoch umožňujúcich osvojiť si zdravý spôsob správania a život-ného štýlu. Poučné sú aj informácie o systémoch zdravotnej starostlivosti, o problematike dodržiavania lekárskych odporúčaní, „strese našom každodennom“, o úlohe osobnostných vlastností i podpore sociálneho prostredia v zdraví i v chorobe.

V jednotlivých kapitolách sa dozvedáme o chorobách kĺbov, cukrovke, kardiovaskulár-nych chorobách, rakovine, AIDS, iných chorobách, úrazoch, násilných činoch a drogách, stravovaní, telesnej aktivite, fajčení, obezite.

Kniha je písaná s kritickým nadhľadom a opiera sa o vyše 1 300 citovaných prác okrem vlastných výskumov autorov. Mimoriadnym kladom diela je, že napriek svojej odbornej po-vahe je zrozumiteľné aj pre priemerne vzdelaného laika. Publikácia je zaujímavá aj pre leká-rov, psychológov, sociológov a pracovníkov iných behaviorálnych vied. Je vhodná a užitočná aj pre širokú verejnosť tým skôr, že také komplexné, vedecky fundované a pritom zrozumi-teľné dielo doteraz u nás nevyšlo.

4 Vybrané faktografické informácie z dokumentu

4.1 STOROČIE CHRONICKÝCH CHORôB

Prednedávnom sme sa dožili konca dvadsiateho storočia.

Aké to bolo storočie? Zamyslime sa na chvíľku nad všetkým pokrokom v oblasti zdravia a zdravotníckej starostlivosti. V tom čase sme boli svedkom nie jednej, ale mnohých revolúcií. V roku 1900 sa v USA nedožilo osláv svojich prvých narodenín 15 percent novorodencov. V devätnástom storočí lekári prijali ako božiu vôľu, že jedno zo šiestich detí sa stane obeťou predčasnej smrti. Dnes 99 percent novonarodených detí prežije aspoň do svojich prvých narodenín. Na začiatku storočia bola pravdepodobná dĺžka života sotva viac ako 50 rokov. Hlavnými príčinami smrti boli in-fekčné choroby ako zápal pľúc a tuberkulóza. Dnes mnohé lieky odstránili možnosti úmrtia pri mnohých chorobách a očkovanie zas zabraňuje vývinu ďalších iných chorôb. Ľudia ktorý sa narodili v roku 1990 sa môžu tešiť, že sa dožijú aspoň 75 rokov, no pravdepodobne aj ove-ľa viac. Stále však v oblasti zdravia pretrvávajú závažné problémy. Napriek dosiahnutému pokroku máme pred sebou ešte dlhú cestu.

Dnes má lekár mnoho iných nepriateľov, existuje množstvo mikróbov, proti ktorým treba bojovať. Dokonca stará metla ľudstva, tuberkulóza, ktorá pred niekoľkými rokmi takmer vy-mizla, sa teraz znovu vynorila ako závažný problém. Vďaka pokroku v oblasti lekárskej terapie mikroorganizmy dnes už nie sú hlavnou príčinou smrti. Väčšina ľudí podľahne chorobe životného štýlu. Choroby tohto druhu súvisia so zdravotnými návykmi, ako sú spôsob stravovania, telesná aktivita, požívanie alkoholu, fajčenie a rizikové správanie vedúce k úrazom. Napríklad fajčenie zabíja podľa odhadu 390 000 ľudí ročne. Každý večer nás v správach in-formujú o hrôzostrašných udalostiach smrti v dôsledku vrážd, požiarov, požívania heroínu, samovrážd. Ako sa však neskôr dočítate fajčenie zabije ročne oveľa viac ľudí ako spomínané príčiny dohromady. Podľa odhadu Centers of Disease Control (centrá pre sledovanie chorôb) aspoň polovica predčasných úmrtí súvisí so správaním každého jednotlivca. Lekárska veda musí klásť väčší dôraz na štúdium správania vo vzťahu k zdraviu v záujme zlepšenia zdravia obyvateľstva. Viac ako kedykoľvek predtým môže mať súčasná mládež zdravie vo svojich rukách.

4.1.1 Modely lekárskej starostlivosti

Väčšina z nás pozná tradičný lekársky model. Keď ochorieme ideme k lekárovi, aby zistil, o akú chorobu ide a aby problém odstránil. Podľa niektorých ľudí sa prijímanie lekárskej starostlivosti podobá návšteve u kvalifikovaného opravára.
Tradičná medicína sa osvedčila pri určovaní a náprave problémov biologickej povahy po-žitím liekov a chirurgických metód.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: KAPLAN, R., SALLIS, J., PATTERSON, T.: Zdravie a správanie človeka, 1.vyd. Brati-slava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, 453 s. ISBN 80-08-00332-4, BROWN, G. W., HARRIS, T. O.: Social origins of depression, New York: Free Press, 1978, COHEN, S., SYME, S. L.: Social support and health, San Francisco: Academic Press, 1985, DAVIDSON, M. D.: Diabetes mellitus: Diagnosis and treatment, 2. ed. New York: Wi-ley, 1986, KAPLAN, R. M., STAMLER, J.: Prevention of coronary heart disease: Practical ma-nagment of the risk factors, Philadelphia: Saunders, 1983, MONJAN, A.A.: Stress and immunologic competence: studies in animals, New York: Academic Press, 1981, MEICHENBAUM, D.: Cognitive behavior modification, New York: Plenum, 1977, MURPHY, L. B.: The widening world of childhood, New York: Basic Books, 1962, MOORE, T. J.: Heart failure, New York: Random House, 1989.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.