referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Guillan-Barrého syndróm - môj príbeh (SOČ)
Dátum pridania: 21.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: peter.polakovic
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 741
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 37.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 62m 40s
Pomalé čítanie: 94m 0s
 
S t r e d o š k o l s k á o d b o r n á č i n n o s ť

Spracoval Peter Polakovič,
úplnú verziu nájdete na www.INET.sk, alebo píšte na [email protected]

odbor č.06 - zdravotníctvo

Hlavný konzultant: Mgr. Marta B E Ň O V Á


Obsah
Úvod 4
Metodika práce 5

I. História Guillan-Barrého syndrómu
Landryho vzostupná paralýza 6
Syndróm Radikuloneuritídy 6
Guillan-Barrého syndróm 8
Neskorší vývoj 9
Historické a alternatívne názvy pre Guillan-Barrého syndróm 9
Neuropatie, ktoré boli podrobne popísané 10

II. Opis a priebeh Guillan-Barrého syndróm a k nemu najbližších neuritíd
Polyradikuloneuritídy – pojem 11
Pôvodca ochorenia, výskyt 11
Priebeh ochorenia 12
Liečba 14
Podstata – Ako syndróm pôsobí ? 15
Polyneuritídy - pojem 16
Výskyt ochorenia, priebeh, liečba 16
CIDP (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy)
Čo sú to CIDP ? 17
Základné kritéria pre diagnostikovanie CIDP 18
Alternatívne názvy CIDP 18

III. Najčastejšie lekárske úkony využívané pri Guillan - Barrého syndróme
Plazmaferéza 19
Lumbálna punkcia 19
Likvorova diagnostika 19


IV. Najčastejšie vyšetrenia pri Guillan - Barrého syndróme
Elektrokardiografia (EKG) 21
Elektromyografické (EMG) vyšetrenie 21
Holterov monitoring 21
V. Neurón
Regeneračné schopnosti neurónu 22
Vedenie nervového vzruchu 23
Myelínové nervové vlákno 24

VI. Ja ako pacient s Guillan-Barrého syndrómom
Prejavy syndrómu a rýchla progresia (jún- 15.7.1994) 25
Pobyt na Anesteziologicko-resuscitačnom oddelení (ARO) (15.7.-28.9.1994) 28
Prepúšťacia lekárska správa z ARA 30
Kováčová a moja prvá liečba v Piešťanoch (28.9.1994 – 21.12.1994) 33
Prepúšťacia správa - Slovenské liečebné kúpele Piešťany 35
Ďaľší vývoj
Prvý kolapsový stav (rok 1995) 36
Prepúšťacia správa - Slovenské liečebné kúpele Piešťany 37
Druhý kolapsový stav (roky 1996-1998) 38
Lekárske vyšetrenia a prepúšťacie správy súvisiace s kolapsovým stavom 39
Od roku 1999 po súčastnosť (1999–2001) 44
Lekárske vyšetrenia a prepúšťacia správa z ÚVN SNP v Ružomberku 45

VII. Internetová prezentácia odbornej činnosti 48
VIII. GBS v literatúre 50
IX.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: . Havlík J. a kolektív : Infektologie. Avicenum, 1990. 2. Klimo F. a kolektív : Všeobecné lekárstvo. Osveta, 1991. 3. Havlík J.: Příručka infekčních a parazitárních nemocí. Avicenum, 1985. 4. Janda V., Kraus J.: Neurológia pre rehabilitačných pracovníkov. Osveta, 1988. 5. Jedlička P., Nebudová J.: Neurologie. Avicenum, 1989. 6. Braun J., Renz U., Schväffler A.: Vademecum lékaře. Galén, 1992. 7. Nádvorník P.: Súčasná neurochirurgia. Veda, 1983. 8. Vokurka M., Hugo J.: Praktický slovník medicíny. Maxdorf, 1995. 9. Heller J., Vogel S.: Nebolo mi do smiechu. Slovart, 1998 Internetová knižnica: 10. www.webmast.com/gbs (Medzinárodná nadácia GBS v USA) 11. www.neuro-www.mgh.harvard.edu/us.html (Harvardská univerita-výskum GBS) 12. www.gbs.org (Podporná skupina GBS-Veľká Británia-všeobecné informácie) 13. www.gbs.org.uk/ aftergbs.html (Podporná skupina GBS-Veľká Británia-história) 14. www.gbs.org.uk/ aman.html (Podporná skupina GBS-Veľká Británia-história) 15. www.gbs.org.uk/ pnd.html (Podporná skupina GBS-Veľká Británia-história) 16. www.gbs.org.uk/guestbook.html(Podporná skupina GBS-Veľká Británia-kronika) 17. http://www.gbs.org.uk/kids.html (Podporná skupina GBS-Veľká Británia-história) 18. www.ozemail.com.au/~guillain/.(Podporná skupina GBS-Austrália-všeob.informácie) 19. www.piestany-spa.sk/ (Slovenské liečebné kúpele Piešťany) 20. http://glaxocentre.merseyside.org/gbs.html (Rýchla príučka o GBS-Anglicko) 21 www.adsnet.com/jsteinhi/html/accept/gbsagree.html(Osobná stránka Jeffa Steinhilbera) 22 http://home.vicnet.net.au/~ingroup/about.htm (Podporná skupina Viktórie-Austrália) 23 www.neuropathy.org/association.asp (Neurologická asosiácia, USA) 24 www.geocities.com/HotSprings/Falls/ (Osobná stránka Barbary Lettleovej o GBS) 25 www.geocities.com/westshape/personhp.htm (Osobná stránka kevina Turnera o GBS) Zoznam vyšetrení použitích v odbornej činnosti: 1. Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie DFNsP Bratislava (prepúšťacia správa) Hospitalizácia: 15.7.1994 - 28. 9. 1994 MuDr. P.Gašparec / MuDr. M.Beier / MuDr. Kafková 2. Slovenské liečebné kúpele Piešťany (prepúšťacia správa) Liečba: 8.11.1994 - 21.12.1994 MuDr. Vilma Kolářová / MuDr. Ján Vršanský 3. Slovenské liečebné kúpele Piešťany (prepúšťacia správa) Liečba: 18. 4. 1995 - 30.6.1995 MuDr. Vilma Kolářová / MuDr. Ján Vršanský 4. Slovenské liečebné kúpele Piešťany (prepúšťacia správa) Liečba: 20.9.1995 - 24.12.1995 MuDr. Vilma Kolářová / MuDr. Ján Vršanský 5. Psychologické posúdenie osobnosti Dátum vyšetrenia:12.5.1997 PhDr. Marián Havran 6. Chirurgické oddelenie NsP Trenčín (prepúšťacia správa - kolapsový stav) Hospitalizácia: 31.12.1997 MuDr. Dušan CHlapík / MuDr. Marcel Mišák 7. Detské oddelenie Trenčín (prepúšťacia správa) Hospitalizácia: 13.1.1998 - 15.1.1998 MuDr. Pavel Šimurka / MuDr. Jozef Marčok 8. Holterov monitoring (Trenčín) Dátum vyšetrenia: 19.2.1998 Dr.Gallovičová 9. Neurologická kontrola (Trenčín) Dátum vyšetrenia: 4.5.1999 MuDr. Viera Mrázová 10. EMG vyšetrenie (Trenčín) Dátum vyšetrenia: 10.3.1999 Dr. Cimprichová 11. Psychiatrické vyšetrenie (Trenčín) Dátum vyšetrenia: 23.6.1999 MuDr. Mária Haštová 12. Neurologická kontrola (Trenčín) Dátum vyšetrenia: 22.2.2000 MUDr. Viera Mrázová 13. Slovenské liečebné kúpele Piešťany (prepúšťacia správa) Liečba: 25.7. - 21.8.2000 MuDr. Ľubica Chlapíková / MuDr. Boldišová 14. Neurologické oddelenie, ÚVN SNP Ružomberok (prepúšťacia správa) Hospitalizácia: 18.12. – 22.12.2000 MuDr. Svetlana Danková / MuDr. Viliam Krajňák
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.