Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kvetné obaly

Kvetné obaly nahosemenným rastlinám, až na chvojníkové, chýbajú. Takéto kvety sa nazývajú nahé. Krytosemenným rastlinám zasa kvetné obaly zriedka chýbajú. Úlohou kvetných obalov krytosemenných rastlín je chrániť vnútorné časti kvetu a lákať hmyz pri opeľovaní.
Kvetné obaly možno rozdeliť do dvoch skupín:
1. Tvarovo nerozlíšené kvetné obaly vytvárajúce okvetie, ktoré je zložené z okvetných lístkov. Okvetie môže byť nenápadné, napríklad pŕhľava dvojdomá, alebo nápadné pestro vyfarbené, napríklad tulipán Gesnerov, ľalia Henryho.
2. Kvetné obaly diferencované vo dvoch kruhoch - vonkajší (ochranný, zelený) kalich a vnútorná, zvyčajne farebná koruna.
Kalich, zvyčajne zelený obal tvoria kališné lístky.Kališné lístky môžu byť zrastené - kalich zrastený alebo voľné - kalich nezrastený. Kališné lístky tvoria mechanickú oporu korune a keďže obsahujú aj chloroplasty, sú aj orgánmi fotosyntézy. Pokožka kališných lístkov je kutinizovaná, má prieduchy, môžu sa na nej diferencovať aj trichómy. Mezofyl kališných lístkov sa málokedy diferencuje na palisádový a špongiový parenchým.
Koruna tvorí vnútorný kruh kvetného obalu. Tvoria je korunné lupienky. Ich hlavnou úlohou je lákať hmyz na opelenie rastlín. Korunné lupienky bývajú preto zvyčajne veľké a nápadne sfarbené. Produkujú nektár alebo aromatické silice. Po opelení korunné lupienky spravidla vädnú a opadávajú. Svoju úlohu už splnili. Korunné lupienky môžu byť nezrastené - koruna voľná alebo zrastené - koruna zrastená. Zrastené koruny vznikajú druhotným zrastením korunných lupienkov a vytvárajú rozmanité útvary. Anatomická stavba korunných lupienkov je jednoduchá.
Pestré zafarbenie je podmienené prítomnosťou chromoplastov alebo rôznych vakuolárnych farbív. Biele korunné lupienky sú bez farbiva. Biele zafarbenie spôsobuje odraz svetelných lúčov na medzibunkových priestoroch vyplnených vzduchom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk