referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Streda, 28. septembra 2022
Spoločenstvá vodných nádrží a tokov
Dátum pridania: 22.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vladex
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 335
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
Rastlinné spoločenstvá vodných nádrží a tokov
Čo je to spoločenstvo?
Spoločenstvo (biocenóza) je súhrnný názov pre všetky organizmy (rastliny, živočíchy, mikroorganizmy, človek), ktoré osídľujú určité územie a sú spojené určitými vzťahmi medzi sebou, ale aj medzi prostredím.
Súbor živočíchov sa nazýva zoocenóza a súbor rastlín sa nazýva fytocenóza. Vedný odbor zaoberajúci sa zákonitosťami týchto vzťahov je biocenológia. Určitá biocenóza žije na prirodzenom, istými ekologickými faktormi charakterizovanom, ohraničenom priestore – biotope (napr. rašelinisko, vodný tok, smrekový les atď.)
Organizmy schopné rásť len v podmienkach určitých vlastností sú ekoelementy (rastliny vlhkomilné, slanomilné a pod.). Kultúrnu biocenózu reprezentuje pestovateľský zásah človeka. Biocenóza je podmienená vlastnosťami prostredia (klimatickými, pôdnymi a topografickými).


Zástupcovia rastlinných spoločenstiev vodných nádrží a tokov.
Na väčšine vodných nádrží môžeme pozorovať šesť výrazných zón, ktoré sa od najhlbšej vody smerom k brehu uplatňujú takto:
1. pásmo mikrofytov, reprezentované najmä vodnými riasami
2. ponorené makrofyty, kde hlavnú úlohu majú chary
3. pásmo širokolistých, ponorených (i plávajúcich) červenavcov
4. rastlinné zoskupenia s listami plávajúcimi na vode
5. pásmo vysokých bylín reprezentované napr. trsťou obyčajnou
6. pásmo kolísavej príbrežnej vody

Okrem týchto rastlín zoskupených do zreteľných zón sú na vodnej hladine skoro vždy rastliny, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej skupiny, pretože nie sú pripútané ku dnu (nezakoreňujú v podklade).

Do spoločenstva rastlín vodných nádrží a tokov patria hydrofyty, t. j. rastliny, ktoré sú trvalo viazané na vodné prostredie. Vlhkomilné rastliny – hygrofyty sa vyznačujú niektorými fyziologickými a ekologickými zvláštnosťami. Väčšina vodných rastlín patrí medzi kozmopolitné druhy t. j. druhy rozšírené na príslušných stanovištiach takmer na celom svete. Táto vlastnosť sa zdôvodňuje jednotnosťou a pomernou stabilitou podmienok vo vode, kde sa kolísanie klimatických faktorov neprejavuje tak nápadne ako v terestrických podmienkach. Zaujímavé sú aj mnohé ich morfologické prispôsobenia sa životnému prostrediu (slabo vyvinutý koreňový systém, mnohotvarosť listov, vzdušné kanáliky v spodných vrstvách pletiva, prevaha vegetatívneho rozmnožovania nad pohlavným atď.).

Charakteristickou vlastnosťou najlepšie viditeľnou pri takomto type spoločenstva je zarastanie vôd.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.