Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rastlinné pletivá

PLETIVÁ - súbor rastlinných buniek s rovnakou funkciou a približne rovnakým tvarom
- vznikajú opätovným delením buniek

1. PODĽA FUNKCIE
- KRYCIE - ZÁKLADNÉ
- VODIVÉ

2. PODĽA HRÚBKY B. STENY
- PARENCHÝM (tenkostenné b. približne rovnakého tvaru)
- KOLENCHÝM (na hranách zhrubnuté b. steny)
- SKLERENCHÝM (zhrubnuté b. steny prestúpené kanálikmi)
- PROZENCHÝM (pretiahlé b. s priečnymi priehradkami)

3. PODĽA Pôvodu
- DELIVÉ
- TRVÁCE

DELIVÉ (MERISTEMATICKÉ)
- pôvodný meristém (rastlinný)
- primárny (prvotný) meristém
SEKUNDÁRNY (DRUHOTNý) MERISTÉM
LATENTNÝ (SPIACI) MERISTÉM
PRIMáRNY – na aplikálnom konci bunkovej stonky a koreňa
SEKUNDÁRNY - vznik z diferencovaných buniek
- spôsobuje druhotné hrubnutie rastlín
LATENTNÝ - bunky vedľa púčikov
- za normálnych okolností sa nedelia (iba na podnet)
- pretrvávajú pod kôrou

KRYCIE - b., ktoré k sebe tesne priliehajú

b. pokožky
pokožka koreňov – nemá na vrchu KUTIKULU (príjem živín) RHIZODERMIS
pokožka listov, kvetov, plodov, stoniek EPIDERMIS
- krycie, pŕhlivé TRICHÓMY
VODIVÉ - transportujú H2O, organické, anorganické l. - cievne zväzky -
drevná časť (XYLÉM) transport H2O a anorganické l. -
lyková časť (FLUÉM) transport organických l.
ZÁKLADNÉ
- mechanické pletivá (spevňujú rastlinu, majú opornú funkciu)
- asimilačné pletivá (fotosyntéza najmä v listoch a stonke, obsahujú veľa chloroplastov)
- zásobné pletivá (zásoba látok – u jednoročných semená, u viacročných hľuzy).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk