referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Piatok, 28. februára 2020
Spaľovne odpadov - vynález skazy?
Dátum pridania: 23.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: php9
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 420
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 

Ide teda o komplexný pohľad na celú technológiu manipulácie so spaľovanými odpadmi a odpadmi všetkých skupenstiev vzniknutých ako výsledok spaľovacieho procesu, ako aj o technológiu spaľovania.

Ani ku koncu 20. storočia sa nemôžme zriecť spaľovania odpadov tak z hygienických dôvodov, ako aj nutnosti znižovania objemov odpadov. V dnešných časoch však pristupujú k uvedeným základným cieľom spaľovania odpadov požiadavky čo najefektívnejšie spáliť odpad a hlavne minimalizovať tvorbu plynných, kvapalných a tuhých odpadov zo spaľovania. Spaľovanie odpadov v spaľovniach odpadov je v súčasnosti doménou bohatých krajín napr. podiel spaľovaného odpadu vo ( Švajčiarsku 80 %, Japonskú 73 %, Dánsko 70 %).

Znečisťujúce látky zo spaľovní odpadov a možnosti ich obmedzovania

Urobme si teraz len bližšiu predstavu, čo všetko sa nachádza napr. v organickej zložke emisií zo spaľovne odpadov úrovne odpovedajúcej stavu techniky. Okrem niekoľkých desiatok z 210 látok spoločného názvu dioxíny (polychlórované dibenzodioxíny a dibenzofurány v skratkách PCDD a PCDF) o stopových koncentráciách, ktorých sumárna koncentrácia v prepočte na toxický ekvivalent by nemala prekročiť hodnotu 0,1 ng.m~3sav emisiách organickej zložky vyskytuje okolo 250 identifikovaných zlúčenín uhľovodíkov a ich najrozličnejších derivátov. Viac než 50 % hmotnosti organických látok zo spaľovne odpadov predstavujú neidentifikované zlúčeniny, pravdepodobne len uhľovodíky. Sumárna koncentrácia všetkých organických látok v prepočte na organický uhlík by nemala prekročili hodnotu 10 mg.m~3.

U niektorých z týchto látok bolo preukázané, že majú karcinogénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu, či negatívne vplývať na imunitný a hormonálny systém človeka. Samotné dioxíny sú kumulatívne jedy, ktoré sa kumulujú v tele človeka, pretože jeho telo ich nedokáže účinne vylúčiť. Napriek intenzívnemu toxikologickému a ekotoxikologickému výskumu ešte nie sú dosť dobre známe nebezpečné vlastnosti všetkých látok emitovaných zo spaľovní odpadov. Taktiež samotný obrovský počet rôznych chemických látok emitovaných zo spaľovní odpadov, aj keď len o nízkych a stopových koncentráciách, vyvoláva značné obavy z hľadiska možných neočakávaných, neznámych vplyvov interakcií týchto látok a synergických účinkov. V tomto smere veľké obavy vyvolávajú niektoré látky typu ftalátov, ktoré by sa mohli stať v budúcom tisícročí rovnakým strašiakom ako sú dnes dioxíny.

Aké sú možnosti znižovania koncentrácií dioxínov zo spaľovní odpadov? Dôležité je riadenie procesu spaľovania odpadov na základe kontinuálneho monitoringu. Najdôležitejšou požiadavkou minimalizácie emisií je odpovedajúce čistenie spalín.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.