referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albert
Streda, 8. apríla 2020
Spaľovne odpadov - vynález skazy?
Dátum pridania: 23.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: php9
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 420
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 

Na odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok sa používajú elektroodlučovače a hlavne v poslednej dobe látkové filtre. Tzv. filtračný koláč vzniknutý na povrchu tkaniny látkového filtra sa môže stať účinným adsorbentom rôznych znečisťujúcich látok. Na zvýšenie účinku sa pred filtrom rôznym spôsobom pridávajú aditíva (napr. aktívny koks v zmesi s vápnom), ktoré výrazne zvyšujú čistiaci účinok. Na odstraňovanie oxidov dusíka sa najviac využíva tzv. selektívna katalytická redukcia, ktorá v usporiadaní s katalyzátorom Ti02 účinne redukuje aj emisie dioxínov. Znižovanie koncentrácií dioxínov je tiež možné dosiahnuť ďalšími aditívami ako je peroxid vodíka, trietanolamín a i. Na konci spaľovne odpadov za všetkými systémami čistenia spalín sa môže zaradiť ešte tzv. policajný filter, ktorý je zárukou toho, že sa bezpečne dodrží emisný limit

najškodlivejších látok aj v prípade najnepriaznivejších prevádzkových stavov. Tento filter teda prispieva veľkou mierou k súčasnej environmentálnej bezpečnosti niektorých spaľovní odpadov odpovedajúcich stavu techniky.

Environmentálna bezpečnost spaľovní odpadov

Spaľovne odpadov predstavujú napriek sústavnému zvyšovaniu ich environmentálnej bezpečnosti istú mieru rizika hlavne pre zdravie človeka. Z toho dôvodu je lepšie, ak sú postavené ďaleko od obytnej zóny miest (napr.spaľovňa mesta Kodaň cca 20 km od sídla). Niektoré spaľovne sa postupujúcou výstavbou sídliska stali súčasťou miest. Tu je nevyhnutná modernizácia spaľovní (veľmi naliehavé v Košiciach), dobudovanie nových systémov čistenia spalín alebo výstavba nových spaľovní so zodpovedajúcim stavom techniky (napr. spaľovňa vo Frankfurte n. M., alebo spaľovňa nemocničných odpadov v Banskej Bystrici).

Environmentálna bezpečnosť niektorých spaľovní sa v priebehu vývoja tak zvýšila, že ich dokonca ani nenazývajú spaľovňami, ale elektrárňami, teplárňami či výhrevňami na odpad. Je to však aj z iných dôvodov, pretože obyvateľstvo lepšie akceptuje tepláreň, ktorá môže byt oveľa väčším znečisťovateľom ovzdušia včítane dioxínov ako tzv. High-tech spaľovňa odpadov (spaľovne najvyššej úrovne). Príkladom toho je spaľovňa komunálnych odpadov vo Viedni priamo v obytnom centre štvrte Simmering, za ktorej múrmi by sme skôr hľadali rozprávkový palác ako nejakú tepláreň.

Environmentálne vplyvy spaľovní odpadov sa hodnotia z viacerých uhlov pohľadu. K pozitívnemu vývoju environmentálnej bezpečnosti prispieva celosvetový trend sprísňovania legislatívnych požiadaviek na spaľovne odpadov, zvlášť sprísňovanie emisných limitov.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.