referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Pondelok, 24. februára 2020
Spaľovne odpadov - vynález skazy?
Dátum pridania: 23.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: php9
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 420
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 

Internacionalizácia problémov

so spaľovňami odpadov sa prejavila aj v tom, že v r. 1994 vstúpila do platnosti smernica Rady ES č. 94/67 o spaľovaní nebezpečných odpadov. Tu bol stanovený emisný limit pre dioxíny a presne stanovené pravidlá ich kontroly. Podobné požiadavky, až na emisný limit pre dioxíny, platia aj pre spaľovne odpadov na Slovensku a sú uvedené v nariadení vlády SR č. 92/1996 Z. z.

Výhľady spaľovania odpadov pre budúce tisícročie

1. Spaľovne odpadov začali plniť úlohu hygienizácie odpadov a predstavovali nový nástroj v boji proti hromadným ochoreniam už v minulom storočí. Nezastupiteľnú úlohu hygienizácie odpadov a novšie úlohy, napr. redukcia odpadov, výrobu energie a i. mali spaľovne odpadov aj v tomto storočí. Tieto úlohy im zostávajú aj na začiatok nového tisícročia, pričom reálne nemajú alternatívu. Vyplýva to z toho, že prevažná časť našich téchnológií je ešte priveľmi vzdialená od ideálu čistej technológie a v komunálnej sfére, kde je každý z nás de facto producentom odpadov, sme len vo fáze "budovania" ilúzií o jej bezodpadovosti.

2. Spaľovne odpadov majú svoje nezastupiteľné miesto v novodobej logistike odpadového hospodárstva. Vyspelé krajiny vstupujú v oblasti odpadového hospodárstva do nového tisícročia s tým, že sa dôsledne vysporiadajú s veľkou úlohou nebudovať "reaktívne skládky odpadov", a že všetok nevyužiteľný a spáliteľný odpad bude prechádzať spaľovňami odpadov.

3. Spaľovne odpadov, podobne ako aj skládky odpadov, by nemali byť brzdou minimalizácie odpadov tým, že ich investori budú presadzovať, tak ako doteraz vo viacerých krajinách a na Slovensku, len jeden zámer "všetok odpad cez naše zariadenie a minimalizácia odpadov je naša ekonomická konkurencia". Na vyriešenie tohto problému je potrebný príspevok štátu a vhodná skladba budúcich regionálnych centier odpadového hospodárstva.

4. Analýza históríe spaľovania odpadov však ukazuje, že spaľovne odpadov v skutočnosti nahradili biologické a chemické riziká z odpadov iným druhom chemického rizika.

5. V budúcom tisícročí budú akceptovateľné len spaľovne odpadov zodpovedajúce požiadavkám najlepšie dostupných technológií, pričom rozhodujúce bude environmentálne kritérium vplyvu spaľovne na ovzdušie a kvalita tuhých zvyškov zo spaľovania. Z týchto dôvodov bude veľká pozornosť venovaná výskumu spaľovania odpadov v plazme a iným termickým úpravám odpadov, ktorých produkty nebudú vyžadovať skládkovanie, ale naopak, budú použiteľnými produktmi, napr. postup Thermoselect.

6.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.