Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vnútorné ucho

Vnútorné ucho
Oválne Okienko
Oválne okienko je membrána v stene slimáka. Prijíma vibrácie zo strmeňa v strednom uchu a odovzdáva ich tekutine v slimákovi. Polkruhovité kanáliky
Tri polkruhovité kanáliky nesúvisia s počutím, ale s rovnováhou. Každý kanálik registruje pohyb v inej rovine. Obsahujú tekutinu a špeciálne vlasové bunky. Keď sa tekutina pohne, vlasové bunky vyšlú informáciu mozgu o tom, že hlava zmenila svoju polohu. Slimák
Slimák prevádza mechanické kmitanie na elektrické impulzy. Normálne je slimák zložený zo stočeného kanálika (roztočený meria 3,5cm). Slimák je vyplnený kvapalinou a obsahuje tzv. Cortiho orgán s nervovými zakončeniami. Tak ako mnohé hudobné nástroje, je slimák na jednej strane širší, aby zachytil nižšie tóny, a na druhej strane užší, aby zachytil vyššie tóny. Viac ako dva milióny chĺpkov nazývaných strereocilia sledujú pohyb basilárnej membrány a cochleárnej tekutiny a prevádzajú ich na signály vo forme elektrických impulzov. Sluchový Nerv
Sluchový nerv je cesta, ktorá umožňuje nervovým signálom, produkovaným Cortiho orgánom v slimákovi, dostať sa do mozgu. Až potom ako sa signály z oboch uší skombinujú, spracujú a interpretujú v mozgu, vzniká vnem, ktorý nazývame sluch.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk