referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Štvrtok, 13. augusta 2020
Slovník pre biológiu a ekológiu
Dátum pridania: 23.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: php9
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 961
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 

hľuzkové baktérie na koreňoch Bôbovitých.

Batyál -prostredie na morskom dne v hĺbkach približne 2000 až 3000 m.

Bentál -prostredie na dne potokov, riek, jazier, vodných nádrží, niekedy aj plytkého mora.

Bentofág -živočích živiaci sa organizmami žijúcimi na dne riek, vodných nádrží.

Bentos -spoločenstvo organizmov žijúcich na dne vôd.

Bergmanovo pravidlo -živočíchy žijúce bližšie k pólom sú väčšieho vzrastu, ale časti vybiehajúce z obrysu tela (chvost, uši) sú kratšie.

Bernská konvencia -vznikla roku 1979 z podnetu rady Európy. Je to dohoda o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov (rastlín a živočíchov) a ich prírodných stanovíšť, ktorú podpísali členské štáty Rady Európy. Dohoda kladie osobitný dôraz na ohrozené a ľahko zraniteľné druhy (u živočíchov aj na druhy sťahovavé). Slovenská republika pristúpila k dohode 28. apríla 1994 s účinnosťou od 1. januára 1997.

Beta diverzia -stupeň zmeny v druhovom zložení vzoriek urobených na gradiente stanovíšť; počet druhov na veľkom území.

Bezodpadové technológie -plánovanie a riadenie priemyselnej činnosti ľudskou spoločnosťou tak, aby sa pri minimálnej spotrebe materiálu a energie dosiahol maximálny efekt výrobných procesov s minimálnym množstvom vznikajúcich odpadov.

B – horizont -vrstva v pôdnom profile, ležiaca pod A-horizontom, z ktorého je táto obohacovaná o rozpustné minerálne zložky vyplavované sem preskujúcou vodou.

Biena -dvojročka – dvojročná raslina, prežívajúca v dvoch vegetačných cykloch. V prvom roku vyklíťi, vytvorí najčastejšie prízemnú ružicu listov, prezimuje (rôznym spôsobom). V druhom roku vytvorí kvetnú os, vykvitne, donesie semená a po ich dozretí hynie (napr. mrkva, cukrová repa a iné).

Bifázické živočíchy -na základe počtu fáz aktivity majú dve doby aktivity a odpočinku (napr. syseľ, súmračný hmyz).

Bilancia vody -vzťah medzi príjmom, výdajom a hromadením vody v krajine.

Bioaktivácia -veľmi účinná a často používaná technológia biologického čistenia odpadových vôd.

Biocenoid -umele vytvorené, alebo človekom silne ovplyvnené a veľmi pozmenená biocenóza. Biocenoid sa často označuje ako antropogénna cenóza (napr. cenóza poľa, lesné monokultúry, sady, záhrady a pod.).

Biocenológia -veda, ktorá sa zaoberá štúdiom rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Rozdeľuje sa fytocenológiu a zoocenológiu.

Biocenóza -súbor populácií, ktoré sú navzájom prepojené určitými vzťahmi.

Biologická bariéra-ľubovoľná prekážka šírenia, rozptyľovania, sťahovania a presunu organizmov biologického charakteru.

Biologická diverzita =bidiverzita, biologická rozmanitosť, rôznorodosť foriem života; rastliny, živočíchy a mikroorganizmy spolu s genetickou informáciou, ktorú obsahujú a ekosystémami, ktoré vytvárajú.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.