referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Utorok, 11. augusta 2020
Slovník pre biológiu a ekológiu
Dátum pridania: 23.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: php9
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 961
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 

Poznáme tri úrovne: genetickú, druhovú a ekosystémovú biodiverzitu.

Biologické zdroje -žijúce prírodné zdroje zahŕňajúce rastliny, živočíchy a mikroorganizmy spolu so svojím životným prostredím, do ktorého druhy prispievajú. Majú dve dôležité vlastnosti, ktorých kombinácia ich odlišuje od neživých zdrojov: sú obnoviteľné, ak sa chránia a miznú, ak sa nechránia.

Biota -fauna, flóra a mikroorganizmy spolu, všetky lokalizované žijúce organizmy.

Biotop =habitat.

Burinné druhy -rastliny, ktoré ohrozujú životné prostredie človeka súťažením s druhmi, ktoré majú pre neho iný význam (potrava, surovina, ...).

Corine biotopes -výskumný projekt Európskeho spoločenstva zameraný na mapovanie cenných biotopov v Európe s cieľom ochrany; názov programu je odvodený od pôvodného názvu – Coordination of Information on the Environment. V roku 1982 sa mapovali biotopy významné pre ochranu prírody. Od roku 1985 prebieha inventarizácia biotopov s hlavným významom pre ochranu prírody v Európskom spoločenstve pod názvom Corine Biotopes Programme.

Cyklus dážďoviek-mechanická a chemická činnosť dážďoviek v pôde. Najmä v lúčnej pôde je ich činnosť mnohostranná a prospešná. Bolo dokázané, že pri prechode potravy cez zažívací trakt dážďoviek sa tento zväčšuje 6-7 krát, takisto sa zväčšuje obsah aktinomycétov (mikroorganizmov), ktoré majú rozhodujúcu úlohu pri tvorbe humusu. Hnojením, a to i exkrementami pasúcich sa zvierat sa zvyšuje počet dážďoviek až o 13%, čo svedčí o ich zvýšenej aktivite. Medzi dážďovkami na jednej strane, trávnym porastom a hospodárskymi zvieratami na strane druhej prebieha takto zaujímavý biologický cyklus, ekologicky (edaficky-pôdne) veľmi významný, v ktorom dážďovky pôsobia cez trávnatý porast na pasúce sa zvieratá a tieto svojimi exkrementami naspäť na dážďovky.

Cytogenetika -veda zaoberajúca sa štúdiom mechanizmov prenosu dedičných vlastností na úrovni bunky, najmä štruktúrou, funkciami a zmenami chromozómov v bunkovom jadre za využitia mikroskopickej techniky.

Cytokinýny -látky urýchľujúce bunkové delenie. Ich vplyvom sa zvyšuje obsah bielkovín v DNA a RNA.

Cytotoxíny -toxické, prírodné alebo syntetické substancie, ktoré usmrcujú bunky (najčastejšie vyvoláva plazmolýzu).

Cytotyp -jedinec alebo skupina jedincov v rámci toho istého druhu, ktoré sa vyznačujú kvantitatívnymi alebo kvalitatívnymi odlišnosťami v genóme (chromozómovej sade).

Časovosť -rytmicky sa opakujúca biologická aktivita organizmov, ktorú nemožno považovať vždy len za výraz reakcie na periodické zmeny v prostredí. Jedná sa často o tzv.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.