referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Igor
Piatok, 10. apríla 2020
Slovník pre biológiu a ekológiu
Dátum pridania: 23.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: php9
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 961
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 

biologické rytmy, ktoré fungujú aj vtedy, keď neúčinkujú žiadne vonkajšie časové impulzy. Takáto časovosť má v organizmoch genetický základ a súvisí s periodicky sa opakujúcimi zmenami v prostredí (svetlo-tma, chlad-teplo a pod.) alebo je vyvolaná endogénne (fyziologicky, hormonálne, enzymaticky).

Černozem -pôda s vyvinutým A-C profilom, najčastejšie pod stepnou alebo lesostepnou vegetáciou, bohatá na humus, od ktorého má typickú tmavohnedú až čiernu farbu. Tvorí sa vo vlhkom, polovlhkom až mierne suchom podnebí. Je to naša najúrodnejšia pôda na Podunajskej nížine.

Červené knihy (Red Data Books) -publikácie obsahujúce zoznamy ohrozených druhov organizmov (najmä endemitov), často s uvedením pôvodného a súčasného rozšírenia. Majú oficiálny charakter a spracúvajú sa pre jednotlivé štáty alebo pre menšie oblasti a regióny. Často obsahujú popisy (aj vyobrazenia) ohrozených druhov, stupeň ich ohrozenia, hlavné príčiny úbytku a opatrenia potrebné na ich zachovanie. Prvú Červenú knihu vydala IUCN v roku 1966.

Čistá miera produkcie -priemerný počet potomstva samičieho pohlavia vyprodukovaný jednou samicou počas celého jej života, ktorá sa dožije reprodukčného veku.

Čistá produkcia -hrubá produkcia po odpočítaní časti spotrebovanej na životnú aktivitu, dýchanie a pod., ktorá je k dispožícii pre ďalšie články potravného reťazca.

Človek a biosféra (Man and

Biosphere) -medzinárodný program UNESCO a s ním spojená medzinárodná sieť tzv. biosférických rezervácií. Je to veľkorysý pokus o zmierenie a zjednotenie ekonomiky a ekológie („Čo je ekonomické, je aj ekologické“) a o dosiahnutie obratu v globálnom zhoršovaní životného prostredia.

Chránené územie (CHÚ) -časť pevniny a/alebo mora, ktorá je špeciálne určená na ochranu a udržiavanie biodiverzity, prírodných a kultúrnych hodnôt.

Demotop -prostredie populácie.

Dominantný druh -druh, ktorý tvorí veľkú časť biomasy spoločenstva alebo prevláda početnosťou.

Druh (Taxón) -skupina organizmov, ktoré sú schopné sa voľne vzájomne krížiť medzi sebou, ale nie so zástupcami iného druhu.

Ekológia -veda o vzťahoch organizmov k prostrediu a o vzájomných vzťahoch medzi organizmami. Pojem zaviedol Haeckel v roku 1869.

-autekológia – skúma vzťahy medzi jedincom a prostredím (napr. denný rytmus kamzíka);

-demekológia – skúma vzťahy medzi populáciou a prostredím (napr.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.