referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Utorok, 11. augusta 2020
Slovník pre biológiu a ekológiu
Dátum pridania: 23.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: php9
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 961
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 

populácia vo vzťahu k žulovému podkladu v Belianskych Tatrách)

-synekológia – skúma vzájomné vzťahy medzi spoločenstvami (vzťah bylinožravcov k porastom).

Ekosystém -systém vzájomných vzťahov medzi organizmami a ich prostredím v určitom čase a priestore; medzi organizmami a ich prostredím dochádza k neustálej výmene látok a energie (príklady ekosystémov: lúka, les, jazero, rieka, akvárium, ...).

Endemické druhy (endemity) -pôvodné druhy, vyskytujúce sa len určitom a obmedzenom území.

Eutrofizácia -obohatenie vody organickými zvyškami rastlín a nadmerný prísun živín do vodných ekosystémov, v dôsledku čoho sa zvyšuje najmä primárna produkcia a v nadväznosti na ňu aj produkcia sekundárna. Tieto procesy sú spojené s nadmernou spotrebou kyslíka a prebytkami mŕtvej organickej hmoty, jej hromadením na dne, prípadne so vznikom jedovatých plynov.

Faktor (Činiteľ) -z ekologického hľadiska lokálna charakteristika okolia, rastliny alebo živočícha (chemické, fyzikálne, biotické a iné danosti), vytvárajúca sama alebo spolu s inými zložkami životné prostredie organizmov. Niektoré činitele sa môžu (čiastočne alebo celkom) vzájomne zastupovať (napr. množstvo zrážok a stav vody v pôde), iné sú nezastupiteľné (napr. druh a množstvo potravy). Viaceré činitele pôsobia priamo (svetlo, teplo, živiny,...), iné pôsobia nepriamo vo vzájomných súvislostiach. Súbor faktorov podmieňuje prítomnosť a rozšírenie druhov v prírode.

Fauna -živočíchy. Súbor všetkých živočíšnych druhov žijúcich na danom území.

Flóra -rastlinstvo. Súbor všetkých rastlinných druhov žijúcich na danom území.

Gén -funkčná jednotka dedičnosti, ktorá v kyseline DNA obsahuje genetickú informáciu pre určitý enzým alebo pre stavebnú bielkovinovú jednotku.

Geneticky modifikovaný

organizmus -je taký, ktorého genetická informácia bola zmenená vsunutím alebo vyňatím malej časti DNA na účely vytvoriť alebo zvýšiť žiadúce vlastnosti tých istých alebo iných druhov.

Genetický materiál-DNA genómu (celá alebo len jej časť) alebo organizmus (celý alebo jeho časť), ktorý je vyjadrením genómu.

Genóm -súbor génov uložených v haploidnej súprave chromozómov.

Génová banka -inštitúcia zriadená na ochranu jedincov (semená), tkanív alebo reprodukčných buniek rastlín a živočíchov ex-situ.

Génové inžinierstvo -každá zmena v genetickej výbave organizmu realizovaná umelými prostriedkami, ktorá sa nevyskytuje v prírode.

Glogerovo ekologické pravidlo -živočíchy žijúce v teplejšej a vlhkejšej oblasti sú tmavšie ako tie, ktoré žijú v chladnej a suchej oblasti.

Habitat (Biotop) -miesto, na ktorom sa organizmus prirodzene vyskytuje.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.