referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Žaneta
Pondelok, 1. júna 2020
Slovník pre biológiu a ekológiu
Dátum pridania: 23.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: php9
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 961
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 

Životné prostredie biocenózy, ktoré sa vytvára vzájomným pôsobením abiotických a biotických faktorov.

Hesseho ekologické pravidlo -homoiotermné živočíchy žijúce v chladnejších oblastiach majú oproti druhom z teplejších oblastí srdce s vyššou hmotnosťou.

Jordanovo ekologické pravidlo -niektoré druhy rýb žijúce v teplejších vodách majú nižší počet stavcov ako rovnaké druhy žijúce v chladnejších vodách.

Klimax -predpokladaný záverečný stav sukcesného radu; spoločenstvo, ktoré dosiahlo stabilnú rovnováhu.

Liebigov zákon

minima (1840) -život organizmu je limitovaný tým prvkom, ktorý je v minime.

Lokalita -konkrétny priestor výskytu organizmu (napr. Devínska Kobyla).

Monotop -prostredie osídlené jedincom jedného druhu.

Nadmerné využívanie -využívanie prírodných populácií vo väčšom rozsahu než je populácia schopná sa obnovovať, čím smeruje k vyhynutiu.

Nepôvodné druhy -druhy, ktoré sa nachádzajú v oblastiach mimo ich známych pôvodných území ako dôsledok medzinárodných alebo náhodných rozšírení ľudskými aktivitami.

Ochrana -manažment využívania biosféry človekom tak, aby mohla prinášať čo najvyšší trvalo udržateľný zisk pre súčasné generácie s ohľadom na potreby budúcej generácie. Takáto ochrana je pozitívna, zahŕňajúca zachovanie, starostlivosť, trvalo udržateľné využívanie, obnovovanie a zväčšovanie prírodného prostredia (IUCN, 1980).

Ochrana ex-situ -ochrana druhu mimo jeho prirodzeného stanovišťa, napr. v zoologických alebo botanických záhradách alebo v banke semien.

Ochrana in-situ -ochrana druhov v ich prirodzenom prostredí.

Ohrozené druhy -druhy, ktorým hrozí vyhynutie. Bez potrebných opatrení by neprežili.

Paleoendemit -endemit pochádzajúci z treťohôr.

Populácia -skupiny organizmov jedného druhu žijúcich na určitom území, potenciálne si vymieňajúcich genetickú informáciu a fungujúcich ako jedna biologická jednotka.

Potravný reťazec -predstavuje prenos látok a energie od primárneho zdroja ku konzumentom

Produktivita -rozsah produkcie biomasy ktoroukoľvek triedou organizmov na jednotku plochy.

Renaturačná ekológia -veda, ktorá sa sústreďuje na účelovú kolonizáciu a obnovenie vegetácie na poškodenom území.

Shelfordov zákon

tolerancie (1913) -každý druh toleruje určité rozpätie faktorov.

Spoločenstvo -druhy, ktoré sa spolu vyskytujú na určitom mieste v určitom čase.

Stanovište -nekonkrétne miesto výskytu organizmov (napr. viate piesky).

Sukcesia -zákonitý proces vývoja každého spoločenstva. Usporiadaný sled zmien, ktoré sú vyvolané makroklimaticky, zmenami pôdnych, vodných a biotických faktorov a je ukončený stavom konečnej vyváženej biocenózy, ktorá je v rovnovážnom stave so svojím prostredím, tzv.
 
späť späť   3  |  4  |  5  |   6  |  7    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.